Innspill til jordbruksforhandlingen 2012

Av Linda Nordlie,
 • Tips en venn om denne siden

Nordland Bondelag har sendt innspill vedr. årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. - Vi har i år som tidligere år vært tydelige i våre krav. Dette sier fylkesleder Bernt Skarstad - vi har et stort engasjement blant våre lokallag og behovet for å styrke økonomien er et klart krav som vi fremmer til Norges Bondelag

Hovedkravene fra Nordland Bondelag:

 • Inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper må tettes innen 5 år
   
 • Det må kvalitetssikres tallberegningene som gir sammenlignbare størrelser – jfr. gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
   
 • Partene må følge opp målsettinger i Stortingsmeldingen knyttet til økt produksjon og landbruk i alle deler av landet/små   og store bruk
   
 • Det må utnytte handlingsrommet i importvernet og det bør innføres et generelt aktivitetskrav for tilskuddsordningene som prioriterer den aktive bonden
   
 • Den nordlandske bonden ønsker i utgangspunktet å ta ut mer i markedspris

   
 • Arktisk landbruk må styrkes for å kunne fremme et bærekraftig landbruk med arktiske kvaliteter


Hovedpunktene i vårt krav kan du lese her.

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere