Innspill til jordbruksforhandlingen 2012

Av Linda Nordlie,
 • Tips en venn om denne siden

Nordland Bondelag har sendt innspill vedr. årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. - Vi har i år som tidligere år vært tydelige i våre krav. Dette sier fylkesleder Bernt Skarstad - vi har et stort engasjement blant våre lokallag og behovet for å styrke økonomien er et klart krav som vi fremmer til Norges Bondelag

Hovedkravene fra Nordland Bondelag:

 • Inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper må tettes innen 5 år
   
 • Det må kvalitetssikres tallberegningene som gir sammenlignbare størrelser – jfr. gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
   
 • Partene må følge opp målsettinger i Stortingsmeldingen knyttet til økt produksjon og landbruk i alle deler av landet/små   og store bruk
   
 • Det må utnytte handlingsrommet i importvernet og det bør innføres et generelt aktivitetskrav for tilskuddsordningene som prioriterer den aktive bonden
   
 • Den nordlandske bonden ønsker i utgangspunktet å ta ut mer i markedspris

   
 • Arktisk landbruk må styrkes for å kunne fremme et bærekraftig landbruk med arktiske kvaliteter


Hovedpunktene i vårt krav kan du lese her.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere