Inn på Tunet konferanse i Nordland

Publisert 28.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Fagkonferanse for tilbydere, kjøpere og andre interesserte

Formålet med konferansen er kompetanseheving og nettverksbygging for gårdbrukere som er eller vurderer å bli IPT-tilbydere, for kommunene og NAV som kjøpere av tjenestene samt brukere, brukerorganisasjoner og pårørendeorganisasjoner.

Du kan lese om hele konferansen og laste ned programmet ved å klikke på denne linken.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere