Bondelagene deler mat og kunnskap om muligheter og utfordringer for landbruksnæringa

Av Grete Nytrøen Kvavik,
  • Tips en venn om denne siden

Siv Mossleth (Sp) og Håkon A. Møller (MDG)
Fylkestingspolitiker Siv Mossleth (Sp) og kommunepolitiker Håkon A. Møller (MDG) deltok på landbrukslunsj i Bodø 19. april

Lokale bondelag og fylkeslaget i Nordland har de siste ukene invitert politikere til mat og prat om landbruket og hvilke rammebetingelser vi trenger for å kunne produsere mat i regionen.

Kampanjen Del et måltid gjennomføres i april i Bondelagets lokallag i Nordland. Kommune- og fylkestingspolitikere har blitt invitert til lunsj i Vestvågøy, Tysfjord, Hamarøy og Bodø.

God norsk mat er i sentrum under arrangementene: Hvordan den produseres og hvordan rammebetingelsene for landbruket påvirker produksjonen og gårdbrukerens hverdag. Tema som har kommet opp er blant annet leiejord, rekruttering til landbruket, melkekvoteregioner, kommunal forvaltning og lønnsnivå for gårdbrukeren.

Måltidene har blitt en hyggelig ramme og et godt utgangspunkt for dialog mellom produsenter og politikere.

To helgelendinger i styret til Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt John-Erik Skjellnes Johansen fra Dønna til styrerepresentant i organisasjonen. Merethe Sund fra Sømna ble valgt inn som nytt styremedlem i Norges Bondelag.

Erstatning for avlingssvikt

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Våre samarbeidspartnere