Aktive delegater fra Nordland på årsmøtet i Norges Bondelag 14.-15. juni 2017

Av Grete Nytrøen Kvavik,
  • Tips en venn om denne siden

Delegater fra Nordland m fl Bondetinget 2017
Delegatene til Norges Bondelags årsmøte 2017 fra Nordland, flankert av Knut Nordmo, styreleder i Landkreditt Bank, og John Erik S. Johansen, styremedlem i Norges Bondelag. Som nr tre fra venstre bak står Anders Svarstad, leder for Leirfjord Bondelag, som var gjest på årsmøtet og årets verver i Norges Bondelag i 2016.

Fra Nordland Bondelag deltar seks delegater på Bondetinget 2017.

Bondetinget eller årsmøtet i Norges Bondelag går av stabelen 14.-15. juni i Sarpsborg. Til sammen er 300 delegater og ansatte samlet.

Delegater til Norges Bondelags årsmøte 2017 fra Nordland Bondelag er fylkesleder Ståle Nordmo, nestleder Tove Helen Mosti Berg, styremedlem Robin Sjøgård, styremedlem Wanja Rakvaag, styremedlem Solveig Kolderup Utne og 1. vara i styret Trond Bjørkås. I tillegg deltar organisasjonssjefen Geir Jostein Sandmo. Gjest på årsmøtet er Anders Svarstad, leder i Leirfjord Bondelag.

Nordland Bondelags delegater og organisasjonssjef

Årsmøtet har vært innholdsrikt og delegatene fra Nordland har vært aktive gjennom begge dagene. Wanja Rakvaag og Robin Sjøgård har holdt innlegg om rovviltforvaltning og økonomi til drift av fylkesstyrene. Delegatene fra Nordland har deltatt aktivt i debatter og utforming av resplusjoner. Det ble vedtatt resolusjoner om jordvern, bestandsmål for rovdyr og om oppfølging av politikken som er vedtatt i Jordbruksmeldinga. 

Wanja Rakvaag, styremedlem i Nordland Bondelag, argumenterte i sitt innlegg for en reduksjon av bestandsmålene for freda rovvilt.

Tove Helene Mosti Berg, nestleder i Nordland Bondelag ble valgt inn i valgkomiteen for Norges Bondelag og Anders Svarstad, leder i Leirfjord Bondelag fikk berettiget oppmerksomhet for sin store innsats som verver i 2016. Han vervet 21 nye medlemmer til Bondelaget og var med det beste verver i landet.

Tove Helene Mosti Berg er valgt inn i valgkomiteen for Norges Bondelag

 Anders Svarstad, leder for Leirfjord Bondelag, var beste verver i Norges Bondelag i 2016 og fikk oppmerksomhet for det og stående applaus for sitt motiverende innlegg under årsmøtet.

 

Vi er på flyttefot, desember 2017

Nordland Bondelag flytter kontor

Nå har vi pakket oss ut av de gamle kontorene og gjør oss klar for flytting til ny adresse. Fra 3. januar er vi å treffe i Havnegata 9 i Bodø.

Tør å spørre: - er du medlem?

Verv og vinn!

November er vervemåned og det er premier til alle som verver. Beste verver i Nordland i 2017 får i tillegg et reisegavekort!

Gaupe angriper lam på beite. Fotograf Jostein Hunstad.

Kurs om erstatning for tap til rovvilt

Norges Bondelags advokater og andre medarbeidere med kompetanse på erstatning for tap av beitedyr til rovvilt holder kurs på Meyergården 19. oktober.

Våre samarbeidspartnere