Vervekurs i Dalane

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Verveutvalget i Rogaland Bondelag arrangerte vervekurs for lokallaga i Dalane den 25.02. Kurset var bestilt av Bjerkreim Bondelag, og utvalget har latt seg inspirere til å reise rundt i fylket for å holde slike kurs for lokallaga.

Sentrale tema for kurset var verve- og salgsteknikk, hvordan svare på vanskelige spørsmål, medlemsfordeler, innmelding. Men det viktigste i vervearbeidet er at man er seg selv og bruker de argumentene man selv tror på, og at man har et godt og aktivt lokallag slik at man har noe å verve medlemmene til, samtidig som at medlemmene ønsker å forbli i lokallaget. Medlemsundersøkelsene våre viser at det er lokallaget og sammholdet der som er viktigst for flesteparten av våre medlemmer.

Kursholder var Are Hauge Braaten fra kontoret i Rogaland Bondelag, supplert av Geir Oluf Hareland, leder i Verveutvalget

Dagen etter kurset vervet kursdeltakerne seks nye medlemmer til Bondelaget.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere