Uttale fra årsmøtet i Rogaland Bondelag

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøtet i Rogaland Bondelag seier nei til nedlegging av pels og ja til å sitte i førersetet for forbedring av dyrevelferd. Les uttalene her.

Pelsdyr:

Rogaland Bondelag kan ikke godta en nedleggelse av pelsdyrnæringa. Ei avvikling er et angrep på den langsiktige og forutsigbare politikken landbruket er avhengig av. Pelsdyrnæringa må drives videre ut i fra vedtaket som ble gjort i 2017, om en langsiktig og bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa.

 

Dyrevelferd:

Rogaland Bondelag vil jobbe for å komme i førersete med tanke på dyrevelferd. Vi ønsker å være i forkant å gjøre ting bedre enn de offentlig vedtatte forskrifter, slik at vi får den beste dyrevelferden i verden. Dette må være tufta på forskning og fagkunnskap fremfor synsing. Varemottaker har en nøkkelrolle i å drive god rådgivning og utarbeide en bransjestandard for hvordan husdyra våre skal behandles/holdes. Rogaland Bondelag vil være en aktiv part i dette og støtte de som driver godt, og hjelpe de som har utfordringer. Mattilsynet er vår samarbeidspartner i dette.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere