Time Bondelag inviterte nye bønder til eit infomøte i Smia på Smiagarden, Undheim tysdag 27.01

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Det møtte 8 bønder som har overtatt garder ved årsskifte. I tillegg stilte landbrukskontoret med 4 tilsette og bondelaget med 2 tillitsvalde. Landbrukskontoret orienterte om ordningar og regelverk. Det er ein etat med fagleg høg kompetanse som vil gje service til næringa.

Time Bondelag er størst i fylket på medlemmer og vil gjerne få nye brukarar inn som medlemmer. Dei kunne fronta saker for den enkelte brukar og få saker opp i systemet.  Rogaland Bondelag er part under forhandlingane med staten under jordbruksoppgjeret. I tillegg jobbar bondelaget for å styrka næringa og er høyringsinstans for mange saker. Bondelaget har mange medlemsfordelar å tilby. Ramma rundt møtet var fagleg, og møtet var triveleg med god servering og god kontakt mellom deltakarane. 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere