Styret og kontoret i Rogaland Bondelag drar på studietur til NMBU i Ås, 23.-24. august 2016.

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

I løpet av studieturen avholder vi også styremøte for fylkesstyret og et fellesmøte med Akershus Bondelag.

Fylkesstyret og kontoret drar til Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet i Ås, hvor vi besøker senter for husdyrforsøk og får en omvisning om storfe og stoffskifte, og småfe. Vi får og en orientering om Foods of Norway-prosjektet, og om andre forskningsprosjekter ved NMBU. Vi drar også på gårdsbesøk sammen med Akershus Bondelag.

Rogaland Bondelag og Akershus Bondelag har noen felles utfordringer – og noen ulike interesser. I fellesmøtet med Akershus Bondelag diskuterer vi korn-kraftfor, miljø og vannforvaltning, jordvern og pressområder, hvordan fylkesstyrene praktiserte styrearbeid, samt andre meningsutvekslinger.

Sakene til behandling i styremøtet er høring - forslag om å endre konsesjonsloven, jordloven og odelsloven, fordeling av lokallaga for kontakt, regnskapsoversikt pr 1.1.16, og distriktsmøtene høsten 2016.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere