Stormøte på Varhaug og stortingsrepresentanter på Jærbesøk

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Mer en 600 bønder møtte opp på Varhaug Idrettshall på mandag for å høre den nye landbruksministeren debattere tollvern sammen med representanter fra Næringskomiteen i Stortinget. Før møtet fikk stortingsrepresentantene en omvisning i Rogaland.

Stortingsrepresentantene Ingunn Foss (H), Line Henriette Hjelmdal (Krf) og Geir Pollestad (Sp) fikk en omvisning i matindustrien i Rogaland. De ble tatt til Måltidets Hus, hvor de ble orientert om driften av Huset. Så til bonden Torbjørn Haugland i Time, hvor dobbeltsporet over Jæren var tema. Jernbaneverket har foreslått å legge sporet over blant annet hans gård. Samtlige representanter var enige i at man må sørge for at minst mulig matjord går til spille ved utbyggingen av dobbeltsporet på Jæren. På Kviamarka næringsareal ble de vist Miljøgartneriet og orientert om viktige rammevilkår i veksthusnæringa av Kåre Wiig, og på Nortura-anlegget ble de orientert om situasjonen i kyllingmarkedet.

På stormøtet holdt landbruksministeren fast ved at strukturendringene er her for å bli, og at vi må prioritere de som vil satse på å ha jordbruket som levebrød. Han påpekte forbrukerens tillitt til norske matvarer, vår høye kvalitet og sunne og rene produkter, som også kan gjøre seg som eksport i form av spesialprodukter. Men vi kommer til å bli utsatt for sterkere internasjonal konkurranse, og siden vi er et liten og åpen økonomi vil vårt tollvern  bli presset ned i møte med andre lands interesser. Bondelaget mener at når verdensmarkedsprisen på landbruksprodukter synker, må vi hegne enda mer om tollvernet. I dag er synkende priser i Europa en voksende utfordring for norske bønder, som blir presset på pris til tross for eksisterende tollbarierer. Tollvernet må fortsatt sikre den norske bonden lønnsomhet i markedet for sine produkter. 

Les mer på Aftenbladet.no - 1, 2, 3

Se møtet her

Artikkel i Nationen.

 

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere