Står samla for å sikra god dyrevelferd i landbruket

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksorganisasjonar i Rogaland samla til møtet om dyrevelferd.
Landbruksorganisasjonar i Rogaland samla til møtet om dyrevelferd.

Mandag føremiddag sat representantar for mange landbruksorganisasjonar i Rogaland samla for å snakka om dyrevelferd.

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, tok initiativ til fellesmøtet etter at Mattilsynet oppdaga fleire brot på dyrevelferdsregelverket i Rogaland i ein pågåande, varsla inspeksjonsrunde hjå svineprodusentar i fylket.

 

Vegen vidare

Måndag var ulike faglag i fylket samla for å snakka om situasjonen som har oppstått og vegen vidare.

- Me begynner her med dette møtet. Målet i fyrste omgang er å få oversikt over situasjonen og leggja ein plan for det vidare arbeidet, seier Epletveit.

Ho meiner faglaga må stå saman for å sikra at ein unngår at slike lovbrot skal skje i framtida.

 

Tek avstand

Rogaland bondelag tek sterk avstand frå dårleg dyrevelferd.

Epletveit reagerer på dei tilhøva som Mattilsynet har avdekka.

- Desse sakene er bare triste. Me skal stella godt med dyra våre og følgja regelverket. Det er sterkt beklageleg med brot på dyrevelferdslova, seier ho, og legg til at det er viktig å ha respekt for arbeidet Mattilsynet gjer.

- Me vil gjera det me kan for at dialogen mellom næringa og Mattilsynet vert best muleg, lovar Epletveit.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere