Skreiv under matmanifest på Egersundkonferansen

Publisert 03.11.2017
  • Tips en venn om denne siden

Desse skreiv under på matmanifestet for Rogaland. Frå venstre: Solveig Ege Tengesdal, ordførar i Soknadal Trond Arne Pedersen, ordførar i Lund Olav Hafstad, bryggerieigar Harald Berensten, ordførar i Bjerkreim Torbjørn Ognedal og ordførar i Eigersund Odd Stangeland.
Desse skreiv under på matmanifestet for Rogaland under Egersundkonferansen 2017. Frå venstre: Solveig Ege Tengesdal, ordførar i Soknadal Trond Arne Pedersen, ordførar i Lund Olav Hafstad, bryggerieigar Harald Berensten, ordførar i Bjerkreim Torbjørn Ognedal og ordførar i Eigersund Odd Stangeland.

Framføre 200 deltakarar skreiv lokale aktørar under på Regionalt Matmanifest for Rogaland.

Både ordførarane i Dalane og sjefen for Berentsen Brygghus skreiv under på Regionalt matmanifest for Rogaland og fekk med seg kvar sin innramma versjon som bevis. Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal stod for utdelinga.

Areal ved togstasjonar kan spara jord

Ei anna viktig sak for landbruket som var oppe på konferansen var utnytting av areala Bane Nor eigedom eig i nærleiken av dagens togstasjonar.

Bane Nor er opptekne av å utvikla areala i næringssamanheng og til bustadføremål. Dette vil skje ved fortetting. Dette er ein måte å tenkja på som kan flytta press på dyrka areal på Nord-Jæren og utnytta knutepunkta til jernbanen på ein god måte.

- Kva kan ein oppnå ved å spela på lag?

Korleis distriktet kan koma på offensiven var eit overordna tema på årets Egersundkonferanse.

Fleire både nye og gamle bedrifter visa seg fram og fortelja om sine vyar for framtida.

Dei store spørsmåla som vart stilde var:

  • Kva har Eigersund og Dalane av forutsetnader og fordelar?
  • Korleis kan me få meir ut av desse i nye kombinasjonar?
  • Kva kan industri, servicenæringar, fiske, jordbruk og reiseliv oppnå ved å spela på lag?

Av Kjell Andreas Heskestad og Jorunn Erga Steinsland

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere