Samvirke fenger i Dalane

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Bygda sør i Rogaland var møtestedet da det ble invitert til stormøte om samvirke i anledning samvirke året 2012. Kanskje ikke så rart siden de lokale samvirkeforetakene står sterk i lokalsamfunnet. Dalane Innkjøpslag og den lokale Coop marked butikken er blant de viktigste møtestedene for lokalbefolkningen.

Samvirke fremmet bøndenes interesse ovenfor oppkjøperne, dette var noe av bakgrunnen for at bøndene organiserte seg i samvirkelignende former for å få best mulig pris for sine produker innledet Per Ingvar Olsen fra Senter for samvirkeforskning på Handelshøyskolen BI. Senere fortalte Arnstein Røyneberg hvorfor han leverer til samvirke og fikk god tempratur i salen da han yttret ønske om å øke betalingen for råvarer i kjerneområdene der konkuransen var størst for å beholde volum. D Konkurrentene byr opp prisene og ser ut til å være mer kostnadseffektive, dermed blir konkurrentene målestokken for samvirke og ikke motsatt slik det burde være. EMV-foretningsmodellen skaper hodebry for samvirke, salg og markedsføring koster fortalte Per Ingvar Olsen fra Senter for samvirkeforskning på Handelshøyskolen BI. De fremmøtte fikk yttret sine synspunkt og fikk svar på diverse spørmål.

 Arrangører: Bondelagene i Dalane, Tine, Nortura +++++++?

 

                                     

Arnstein Røyneberg

 

 

 

 

 

/Sigbjørn Andreas Hofsmo, Infoutvalget i Rogaland Bondelag

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere