Rogaland Bondelags kommentar til Pelsdyrutvalgets konklusjon

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Pelsdyrutvalget har i dag gått ut med sin konklusjon om pelsdyrsnæringa i Norge. Flertallet av utvalget går inn for videre drift av pelsdyrfarmer i Norge. Rogaland Bondelag er fornøyd med utvalgets konklusjon og forslag til forbedringer.

Pelsdyrnæringa har gjort klare forbedringer i dyrevelferden, og Pelsdyrutvalget i sin uttalelse ønsker å legge til rette for videre forbedringer i form av forskning på alternative bur, bedre tilsyn og lignende tiltak. Rogaland Bondelag er fornøyd med utvalgets konklusjon og forslag til forbedringer. Disse bidrar til bedre dyrehelse og fortsatt god kvalitet på norske skinn. Som bønder er vi fokuserte på at god dyrevelferd er en viktig del av norsk landbruk.

Rogaland er Norges største husdyrfylke, og som resultat av dette er vi en av Norges største pelsproduksjonsfylker. Pelsdyrhold er et ledd i en god ressursutnyttelse, hvor vi benytter oss av slakteriavfallet fra resten av husdyrholdet.

Rogaland Bondelag forventer at Stortinget og Regjeringa legger vekt på utvalgets utredning, som har blitt utført av fagfolk, og som ikke baserer seg på skjult kamera og tillitsbrudd. Lang tids forskning viser virkeligheten bedre en 60 minutter med utvalgte klipp fra opptak tatt over 2 år. 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere