Norsk matproduksjon - eit verdispørsmål!

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Lokallaga i Nord Rogaland var samla til møte tysdag kveld. Det ferske tilbodet frå Staten i jordbruksforhandlingane vart sjølvsagt debattert. Norsk landbruk står for ein stor verdiskaping i tillegg til å gje forbrukaren sikker og trygg mat. Slik skal det vera i framtida og. Desse verdiane må også regjeringa sjå!

Mange undra seg over at regjeringa køyrer dette løpet trass i klare signal frå Stortinget. Det er uforståelig at me i dette tilbodet vert straffa for å ha hatt "for god inntektsvekst" tidligare .

Tilbodet legg ikkje ein gong opp til same prosentvise utvikling som andre grupper og er milevis frå kronemessig likt tillegg. Bondelaget må gjera kva dei kan for å få til ei avtale. Det skal ikkje vera tvil om kven som har ansvaret viss det ikkje lukkast!

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere