Norges Bondelag har lagt fram jordbrukets krav

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

”Bondelaget har lagt fram et klimasmart og nøkternt krav som vil være med på å sikre bøndenes framtid i Norge”, sier Ole Andreas Byrkjedal, leder for Rogaland Bondelag.

”Bondelaget har lagt fram et klimasmart og nøkternt krav som vil være med på å sikre bøndenes framtid i Norge”, sier Ole Andreas Byrkjedal, leder for Rogaland Bondelag. Hvis vi skal ha et bærekraftig og fremtidsretta jordbruk må vi ha en inntektsvekst på lik linje med andre næringer. Dette er også viktig for å sikre rekruttering til næringa. Jordbruket har gjennomgått en kraftig effektivisering de siste årene, og videre utvikling krever investeringer. Dessverre ser vi at investeringsviljen har gått ned etter at den nye regjeringen kom til makten. Alle næringsdrivende trenger stabile forhold, og det gjelder også bønder. Norske politikere må vise vilje til å støtte jordbruket.

 

En oppsummering av jordbrukets krav kan du lese her.

 

Jordbrukets krav i sin helhet kan du lese her.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere