Nei til Listhaugs forslag fra KrF- og Venstre- politikere

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) og Pål Farstad (V) er enige om at forutsigbarhet for landbruket er det viktigste for å øke norsk matproduksjon i framtida.

De landbrukspolitiske talspersonene fra KrF og Venstre i næringskomiteen gjestet denne uken Norges Bondelags representantskapsmøte.

Regjeringens ansvar

- Det er regjeringens ansvar å legge fram et tilbud som regjeringen mener vil føre fram til en avtale under jordbruksforhandlingene. Vi ønsker at hele landet skal tas i bruk for å øke matproduksjonen, fordi ressursene våre er rundt omkring i hele landet. Vi må bruke det arealet vi har, og lønnsomheten i landbruket må styrkes, understreket Hjemdal i sitt innlegg.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug varslet denne uken at hun ønsker å se på fjerning eller heving av melkekvotetakene under jordbruksforhandlingene. På dette punktet var Hjemdal var klar i sin tale.

- Å oppheve fylkesvise melkekvoter er et steg i feil retning. Det vil ikke øke matproduksjon og det vil ikke gi et landbruk i hele landet, men det vil på sikt øke importen. KrF vil se på en eventuell heving av melkekvotetaket, men stabilitet og forutsigbarhet må ligge til grunn her.

Hjemdal var også klar på viktigheten av at næringen må få opprettholde egne ordninger som ligner ut avstandene i landet, som for eksempel fraktordningene.

Les hele artikkelen på Norges Bondelag sine hjemmesider

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere