Mye lort og mye varme – åpning av biogassanleggene på Grødaland og Vitengarden

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Terje Halleland trykker på knapp
Terje Halleland åpner biogassanlegget på Grødaland.

IVAR IKS åpnet i dag det nye biogassanlegget på Grødaland. Anlegget er et av de største i sitt slag, og vil, sammen med anlegget på Mekjarvik, kunne produsere nok gass til å forsyne alle regionens busser med drivstoff.

Anlegget mottar slam og matavfall fra privat-, storhusholdninger og dagligvarekjeder, og avfall fra industri og næringsliv, som blir brukt til produksjon av biogass og biogjødsel. Biogassproduksjon er et viktig ledd i det grønne skiftet, og gir oss mulighet til å hente mer ressurser ut av biologisk avfall - både i og utenfor jordbruket.

Ingve Berntsen

IVAR har sammen med Vitengarden åpnet et visningsanlegg for biogass, der publikum blir kjent med hele prosessen fra avfall til gass. Begge anleggene ble åpnet av statssekretær Terje Halleland. På Vitengarden åpnet han utstillingen sammen med Ingve Berntsen, årets unge bonde.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere