Kommunesammenslåing på Jæren

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Stormøte på Undheim Samfunnshus tirsdag 8. mars kl. 19.00

Tema:

 - Kommunereformen -  fram til i dag og videre.

- Vedtatte og framtidige arealplaner i regionen            -Anfinn Rosnes, Prosessveileder fylkesmannen 

 -Blir alt smått bedre når det blir større?                      -Dag Jørund Lønning, Professor og rektor ved HLB                                

 -Intensjonsavtalen for Jæren kommune .                    - Reinert Kverneland, Ordfører

 -Blir Jæren kommune en bedre kommune å bo i ?      - Geir Pollestad, Stortings- og kommunestyrerepresentant.

 -Vil en større kommune redde matjorda?                     -Jon Lea .Jordvernforeningen i Rogaland

 -Paneldebatt med spørsmål fra salen

- Kaffi, rundstykke og god drøs

 

Velkommen fra by og bygd.

  

arrangør: Time Bondelag.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere