Invitasjon til åpent møte om matsikkerhet

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Velkommen til debattmøte om matsikkerhet, onsdag 2. april i Etne Kulturhus, Hordaland.

Norsk mat kan ikke importeres. Vi bønder ønsker å produsere maten her, og skjer det over hele landet, vil innbyggerne få økt matsikkerhet. Det er vår enkle påstand, som vi gjerne vil diskutere med flere. Med tanke på de kommende jordbruksforhandlingene, vil vi gjerne ta opp tema som eiendom, struktur, jordvern og matsikkerhet.

Etne Bondelag inviterer derfor til stormøte i Etne Kulturhus 2. april klokka 19.30

På talerstolen står Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. I salen vil det være bønder og interesserte forbrukere. Det vil også være et panel med 3-4 politikere, Marit Arnstad, Ingrid Heggø og Charlotte Sprukeland.

Håper du har anledning til å være med

Foreløpig program:

19.30   Velkommen ved ordfører Sigve Sørheim
19.35   Hva betyr matsikkerhet? Christian Anton Smedshaug

20.20   Paneldebatt: Mattrygghet – et politisk ansvar?

Er det konflikt mellom mattrygghet og bondeinntekt? Nils T. Bjørke

Innlegg fra politikere 

20.50   Pause

21.20   Plenumsdebatt

22.30   Slutt

 

Hilsen Etne Bondelag

v/ leder Vidar Sørheim

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere