Gardsbesøk med Gjesdal kommunestyre

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Gjedal kommunestyre har i dag vore på tur for å bli betre kjend i kommunen sin, deriblant landbruket. Gjesdal Bondelag var med, og vi fekk servert dei lunsj på vårt eige bygdehus.

Etterpå gjekk turen vidare og dei fekk to gardsbesøk. Først var vi på Lommeland hos Thore og Gro Håland. Dette er eit driftig ungt par som driv med ku, sau, gris og mink. Her hadde vi fokus på mink, då det er viktig for oss å få gitt flest mulig eit innblikk i denne produksjonen. Vi håper at mange ser at pelsdyroppdrett er eit ledd i ei større verdikjede og er eit viktig bidrag i det norske landbruket. Bussen gjekk vidare innover bygda og her var vi så heldige at Fylkesleier Ole Andras Byrkjedal lòt våronn vere våronn og tok seg tid til å guide politikarene inn dalen kor bussen enda opp i tunet hans der ein noe overraska avløyser stelte fint med dyra medan Ole Andreas viste fram garden sin. Han fortalde om sin produksjon og korleis han hadde tilpassa produksjonen til harmonere med sine arealressursar. På begge gardane vert viktigheten av beitebruk satt fokus på og det er enormt viktig for bøndene her i Gjesdal.  Vi har mykje kulturbeite her som vi ønsker å ta vare på hvis politikaren vil...

Tusen takk til alle som gjord dette til ein kjekk dag.

Hilsen Marit Epletveit, leiar Gjesdal Bondelag

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere