Gardsbesøk med Gjesdal kommunestyre

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Gjedal kommunestyre har i dag vore på tur for å bli betre kjend i kommunen sin, deriblant landbruket. Gjesdal Bondelag var med, og vi fekk servert dei lunsj på vårt eige bygdehus.

Etterpå gjekk turen vidare og dei fekk to gardsbesøk. Først var vi på Lommeland hos Thore og Gro Håland. Dette er eit driftig ungt par som driv med ku, sau, gris og mink. Her hadde vi fokus på mink, då det er viktig for oss å få gitt flest mulig eit innblikk i denne produksjonen. Vi håper at mange ser at pelsdyroppdrett er eit ledd i ei større verdikjede og er eit viktig bidrag i det norske landbruket. Bussen gjekk vidare innover bygda og her var vi så heldige at Fylkesleier Ole Andras Byrkjedal lòt våronn vere våronn og tok seg tid til å guide politikarene inn dalen kor bussen enda opp i tunet hans der ein noe overraska avløyser stelte fint med dyra medan Ole Andreas viste fram garden sin. Han fortalde om sin produksjon og korleis han hadde tilpassa produksjonen til harmonere med sine arealressursar. På begge gardane vert viktigheten av beitebruk satt fokus på og det er enormt viktig for bøndene her i Gjesdal.  Vi har mykje kulturbeite her som vi ønsker å ta vare på hvis politikaren vil...

Tusen takk til alle som gjord dette til ein kjekk dag.

Hilsen Marit Epletveit, leiar Gjesdal Bondelag

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere