Distriktsmøte 23.01.14 i Gjesdal

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag 23.01.14 ble det avholdt distriktsmøte i Gjesdal for resten av Rogaland. Ca 70 representanter møtte opp.

Kristin Iansen, 1. nestleder i Norges Bondelag holdt foredrag om den gjeldende landbrukspolitiske situasjonen. Etter foredraget ble det stilt spørsmål fra salen. Viktige tema var jordbruksoppgjøret, jordbrukets fremtid, kunnskapsbaserte beslutninger, matsikkerhet, distriktenes overlevelsesgrunnlag, jordvern m.m. Det ble påpekt at næringa må stå samlet i den tiden som kommer. 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere