Dialogmøte om ny E-39 gjennom Lund

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Leiar i jordvernutvalet, Ole Andreas Byrkjedal, innleia møtet.
Leiar i jordvernutvalet, Ole Andreas Byrkjedal, innleia møtet.

Bønder vil flytta eit vegkryss ut i Hovsvatnet ved hjelp av tunnelmasse.

Mandag 24. april arrangerte Lund Bondelag dialogmøte angåande planane om ny E-39 gjennom Lund.

Leiar av jordvernutvalget i Rogaland Bondelag, Ole Andreas Byrkjedal, opna med kva som er viktigast å spela inn til Statens Vegvesen. 

Dei frammøtte fekk også sin sjanse å koma med innspel. Blant dei som tok ordet var ei gruppe bønder på Moismoen. Dei har gått saman om å laga eit konkret forslag til korleis eit vegkryss kan flyttast med tunnelmasse ut i Hovsvatnet og dermed unngå at dyrka jord vart tatt.

Ordførar, varaordførar og nokre sentrale politikere var blant tilhøyrarane denne kvelden.

Lund Bondelag vil nå laga si uttale og fristen for dette er 28.april. 

Denne uttalen vil også bli sendt til Lund kommune, då dei skal behandla saka 11.mai.

Det var også innlegg frå bønder i Gjesdal og Bjerkreim om korleis dei har jobba med innspela til ny E-39. 

32 personar møtte på møtet.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere