- Bruk stemmeretten

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Nokre glimt frå politikerbesøk og debattar valkampen 2017.
Nokre glimt frå politikerbesøk og debattar denne valkampen. Rogaland bondelag oppfordrar alle til å bruka stemmeretten.

Rogaland bondelag takkar alle som har stilt opp på våre arrangement og debattar i samband med valkampen.

Om få dagar opnar stemmelokala for Stortingsvalet 2017. Mange har allereie førehandsstemt, men det er mandag 11. september som er den store dagen.

Tok valkampen til gards

Sidan i sommar har Rogaland bondelag hatt mykje kontakt med politikarar som ønskjer å vera med på å bestemma dei neste fire åra. Leiar Marit Epletveit har kokt mang ei kanne kaffi, funne fram fjosdressar til låns og invitert til gards. Mange tok også oppfordringa til SV-politikar Solfrid Lerbrekk om å prøva seg på handmjølking av ku.

I debattar med landbrukstema har politikarar frå heile fylket snakka seg varme om sin politikk, men også måtta svara på vanskelege spørsmål.

- Me vil takka alle som har stilt opp på både gardsbesøk og debattar og ynskja alle lukke til med valet, seier Epletveit.

Mandag blir ein spanande dag, men tida etter valet blir minst like spanande. Kven skal samarbeida? Korleis blir politikken?

- Me håpar at den gode tonen og det gode samarbeide me har hatt med politikarane i valkampen vil halda fram også etter valet, legg Epletveit til.

Fjosdøra er alltid open for politikarar som vil diskutera landbrukspolitikk.

- Bruk stemmeretten

Rogaland bondelag oppfordrar alle til å bruka stemmeretten sin.

Ønskjer du eit skifte? Eller ønskjer du å halda fram med noverande regjering? Meiningsmålingane har skifta mykje gjennom valkampen, men kanskje er den aller største gruppa dei som allereie ikkje har bestemt seg og lurer på om dei i det heile tatt skal stemma. Nå er det på tide å krypa ned frå "veit ikkje"-gjerde, finna det partiet som stemmer best med eigne meiningar og ta turen til vallokalet på mandag.

Godt va!l

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere