Brannsikkerhet i landbruket

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Det er for mange branner i landbruket i Norge. Nå har forsikringsselskapene pålagt bøndene å ta en utvidet el-kontroll der termografering (varmesøkende kamera) er en del av kontrollen. Dette utløser rabatter som vil dekke inn i de fleste tilfeller merkostnaden over 3 år.

Det er viktig å ha forebyggende tiltak for å hindre at brann oppstår. Det viser seg at de fleste branner i landbruket er tilknyttet elektriske installasjoner eller elektrisk utstyr. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og be om mer informasjon.  

Økt innsats gir positive resultater på landbruksbranner

Skadeutbetalingene etter branner i driftsbygninger beløper seg til 212 millioner i fjor, noe som er godt under gjennomsnitt for siste fem år.

Satsingen mot brannfarer i elektrisk anlegg og utstyr kan se ut til å ha effekt, og i 2016 trappes innsatsen ytterligere opp.

Fram til 2019 skal nærmere 30 000 norske gårdsbruk ha gjennomført el-kontroll med varmesøkende kamera. Dette blir den største satsing mot brann i norsk landbruk på 15 år.

Like viktig for økt brannsikkerhet er å bruke en egnet el-kontroll. Det er dokumentert at el-kontroll for næringsbygg med termografering (varmesøkende kamera), er en vesentlig bedre metode for å avdekke alvorlige brannfarlige feil, enn kontrollformen som hittil har blitt benyttet i landbruksbygg.

Nå trappes denne innsatsen opp og fra 1.1.2016  stiller alle forsikringsselskap krav om el-kontroll næring med varmesøkende kamera for middels store og store gårdsbruk. Fram til 2019 vil nærmere 30 000 gårdsbruk komme til å gjennomføre en slik el-kontroll.

To typer el-kontroll

  • El-kontroll landbruk uten termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-2 - El kontroll landbruk 
    En enkel kontroll for boliger og mindre landbruksbygg.
  • El-kontroll landbruk med termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-1-NEK 405-3.(el kontroll for næringsbygg)
    En mer omfattende el-kontroll som inkluderer termografering. Dette avdekker unormalt høye temperaturer i el-anlegget. Dette er den anbefalte kontrollen for større landbruksbygg og kontrollen er nå et krav for bygninger der det er husdyrhold.

 

Gjensidige har følgende tall på branntilløp i driftsbygninger og andre uthus:

60-75% av brannene skyldes altså feil i det elektriske anlegget, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Andelen feil i el-anlegget har økt de siste 10 år og andel feil bruk av el-utstyr har sunket i samme periode.

Elektrisk installasjon (fastmontert)

18

branner

41 %

Elektrisk utstyr (ikke fastmontert)

12

branner

27 %

Ukjent

4

branner

9 %

Traktor

3

branner

7 %

Bålbrenning

2

branner

5 %

Fyrverkeri

1

brann

2 %

Utbedring/vedlikeholdsarbeid

1

brann

2 %

Koking/steking

1

brann

2 %

Lynnedslag

1

brann

2 %

Varme arbeider

1

brann

2 %

Sum antall branner

44

branner

 

 

 

medlemsmøte

Møte med tema foran jordbruksforhandlingane 2018.

Litt forsinka pga. vinterveret, vart medlemsmøtet i Helleland og Sokndal Bondelag arr. 20.februar på Eia Grendehus. Det ligg på grensa mellom dei to kommunane og møtet vart kalla « møte på grensen».

Yrkesmesse

Yrkesmesse på Dalande videregående skole

I dag var det yrkesmesse på Dalane videregående. Standen har hatt stor interesse og over 200 gjester av 1400 har svart på quiz om landbruket. Flere vil bli avløsere og er klar for grønn utdanning! Dalane vgs trives godt i lag med Øksnevad videregående skole og Høgskolen landbruk og bygdeutvikling

Kulturminnemøte om pelsdyr

Landbruket i konflikt med naturmangfald og kulturminne var tema, men stormøtet på Varhaug handla stort sett om pelsdyr.

Bartnes på rogalandsbesøk

Mandag var leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, på besøk i Rogaland før stormøtet på Varhaug mandag kveld.

distriktsmøte ålgård

Distriktsmøta vinteren 2018

Dei tillitsvalte i lokallaga i nord-fylket og sør-fylket vart samla i distriktsmøte på Aksdal og Ålgård denne veka.

Våre samarbeidspartnere