Brannsikkerhet i landbruket

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Det er for mange branner i landbruket i Norge. Nå har forsikringsselskapene pålagt bøndene å ta en utvidet el-kontroll der termografering (varmesøkende kamera) er en del av kontrollen. Dette utløser rabatter som vil dekke inn i de fleste tilfeller merkostnaden over 3 år.

Det er viktig å ha forebyggende tiltak for å hindre at brann oppstår. Det viser seg at de fleste branner i landbruket er tilknyttet elektriske installasjoner eller elektrisk utstyr. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og be om mer informasjon.  

Økt innsats gir positive resultater på landbruksbranner

Skadeutbetalingene etter branner i driftsbygninger beløper seg til 212 millioner i fjor, noe som er godt under gjennomsnitt for siste fem år.

Satsingen mot brannfarer i elektrisk anlegg og utstyr kan se ut til å ha effekt, og i 2016 trappes innsatsen ytterligere opp.

Fram til 2019 skal nærmere 30 000 norske gårdsbruk ha gjennomført el-kontroll med varmesøkende kamera. Dette blir den største satsing mot brann i norsk landbruk på 15 år.

Like viktig for økt brannsikkerhet er å bruke en egnet el-kontroll. Det er dokumentert at el-kontroll for næringsbygg med termografering (varmesøkende kamera), er en vesentlig bedre metode for å avdekke alvorlige brannfarlige feil, enn kontrollformen som hittil har blitt benyttet i landbruksbygg.

Nå trappes denne innsatsen opp og fra 1.1.2016  stiller alle forsikringsselskap krav om el-kontroll næring med varmesøkende kamera for middels store og store gårdsbruk. Fram til 2019 vil nærmere 30 000 gårdsbruk komme til å gjennomføre en slik el-kontroll.

To typer el-kontroll

  • El-kontroll landbruk uten termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-2 - El kontroll landbruk 
    En enkel kontroll for boliger og mindre landbruksbygg.
  • El-kontroll landbruk med termografering - sertifiseringsnorm NEK 405-1-NEK 405-3.(el kontroll for næringsbygg)
    En mer omfattende el-kontroll som inkluderer termografering. Dette avdekker unormalt høye temperaturer i el-anlegget. Dette er den anbefalte kontrollen for større landbruksbygg og kontrollen er nå et krav for bygninger der det er husdyrhold.

 

Gjensidige har følgende tall på branntilløp i driftsbygninger og andre uthus:

60-75% av brannene skyldes altså feil i det elektriske anlegget, eller feil bruk av elektrisk utstyr. Andelen feil i el-anlegget har økt de siste 10 år og andel feil bruk av el-utstyr har sunket i samme periode.

Elektrisk installasjon (fastmontert)

18

branner

41 %

Elektrisk utstyr (ikke fastmontert)

12

branner

27 %

Ukjent

4

branner

9 %

Traktor

3

branner

7 %

Bålbrenning

2

branner

5 %

Fyrverkeri

1

brann

2 %

Utbedring/vedlikeholdsarbeid

1

brann

2 %

Koking/steking

1

brann

2 %

Lynnedslag

1

brann

2 %

Varme arbeider

1

brann

2 %

Sum antall branner

44

branner

 

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere