Bondevennaksjon i Suldal

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Ingvild Hovind fikk årets Bondevennpris av Suldal Bondelag. Årets bondevennaksjon setter lys på de som ikke driver som heltidbønder, men på deltidsbønder og andre som jobber i landbrukets randsone.

Ingvild Hovind er kostymedesigner, arkitekt og bonde, og flyttet til Vanvik for fem år siden. Nå holder hun på med et prosjekt som skal nytte tømmer på gården. De har sag og hun vil, sammen med ektemannen Stein Olav, utvikle små modulhytter til en fornuftig pris. 

Tre bruk var representert og presentert av brukerne, Leidulf og Nina Vikeså, Ingvild Hovind og Stein Olav Fattnes og Harald og Bente Løland. Alle de tre bøndene med sine familier driver gårdsdrift, men det innhentes lønn utenfor driften i tillegg. 

Suldal Bondelag inviterte alle politiske partier i kommunen, og det var godt oppmøte fra de fleste partier.

Artikkel sto og i Suldalsposten.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere