Årsmøte i Rogaland Bondelag

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Vil bli avholdt torsdag 8. -fredag 9. mars Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2. Programmet finner du under.

 

 

Fredag 8. mars.

 

Kl. 10.00         Frammøte m kaffe / te, servering.

                        Registrering

Kl 10.30          Velkommen til årsmøte v / leiar Ola Andreas Byrkjedal

                        Møteleiar Arnstein Gilje overtek

                        Godkjenning av innkalling og sakliste.

                        Val av to til å skrive under møteboka saman med møteleiar.

                        Bondesongen

                        Leiaren sin tale  v/ fylkesleiar i Rogaland Bondelag Ola Andreas Byrkjedal.

                        Debatt med grunnlag i leiaren sin tale.

 

                        Sak 1:Årsmelding for 2012

                                   v/ nestleiar Per Inge Egeland

 

                        Sak 2:Rekneskap for 2012.

                                   v / Olav Sande

                                   Debatt og vedtak på årsmelding og rekneskap.

 

                        Sak 3:Innkomne saker

 

Kl 13.00          Lunsj

 

Kl 14.00          ” Nye muligheter”

                        Jordbruksforhandlingane 2013.                    

                        Tydelegare distriktsprofil, arbeidsgruppe frå jordbruksoppgjeret i fjor.

                        Innleiing ved 1. nestleiar i Norges Bondelag Berit Hundåla

                        Spørsmål og debatt

 

Kl 15.30          Pause med kaffe  / te.

 

Kl 16.00          Eit politisk skråblikk framføre stortingsvalet

                        v/ Aftenbladet sin kommentator Tom Hetland

 

17.15:              Pause

 

Kl 17.30          Lukka møte

                        Orientering om event. opplegg for markering i samband med jordbruksforhandlingane.

                        Innleiing ved Berit Hundåla og Ola Andreas Byrkjedal.

                        Spørsmål og meiningsutveksling.

 

Kl 18.00          Slutt for dagen.

 

Kl 19.30          Årsmøtemiddag

 

Lørdag 9. mars

 

07.30:             Frokost

 

08.30:              Sak 4: Budsjett for 2013

                                   v / Olav Sande

                        Sak 5: Arbeidsplan for Rogaland Bondelag 2013 – 2014

                                   v /  styremedlem Sonja Herikstad Skårland.  

                                   Debatt og vedtak på sak 4 og 5.

 

10.10               U-landsutvalet, 50 år i Kamerun – vegen vidare.

                        v/ leiar i U-landsutvalet Elisabeth K. Nesheim.

 

10.30:              Kaffe  / te

                        Utsjekking an hotellet.

 

Kl 11.00:         Sak 6: Val

  1. Leiar for eit år.
  2. 2 styremedlemmar for to år.
  3. Nestleiar for to år
  4. 3 varamedlemmar til styret, for eit år.
  5. 5 utsendingar til årsmøtet i Norges Bondelag
  6. 11 vara utsendingar i nummerorden til årsmøtet i Norges Bondelag for eit år.
  7. Ordstyrar m/ varasrepr. til leiarmøte 2013 og årsmøtet 2014.
  8. 4 medlemmar m/ personleg varamedlem  til valnemnda for årsmøte 2014 – 2015.
  9. Leiar og nestleiar i valnemnda

 

Kl 12.45          Ordet fritt, helsingar og avslutning

 

Kl 13.00:         Lunsj

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere