- Alle E39-korridorane bør vurderast med tanke på jordvern

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Bildetekst
Statens vegvesen foreslår å leggja vekk to av korridorforslaga til ny E39-trasè. Rogaland bondelag ved Marit Epletveit, ønskjer at jordvernomsyn skal vega tyngst og ønskjer alle korridorforslaga med vidare i prosessen.

Rogaland bondelag reagerer på at to korridorar til ny E39 er foreslått tatt ut av prosessen.

- Me er opptekne av at alle korridorane blir utreda for å få kartlagt kva for ein korridor som tar minst jord og meiner det er feil å ta ut midtre og ytre korridor nå, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

- Me vil også minna om at det også må kartleggjast grundig kor mykje jord dei ulike kryssløysingane vil ta, legg Epletveit til.

- Jordvern må vega tyngst

Rogaland bondelag har heile tida meint at jordvern-omsyn må vega tyngst og kan ikkje sjå at jordvern er nemnt i det heile i argumentasjonen til Statens vegvesen for å ta ut to korridorar av prosessen nå.  

15. desember vart det kjent at Statens Vegvesen foreslår å ikkje gå vidare med ytre og midtre korridor for ny E39 mellom Sandnes og Lyngdal.

I ei pressemelding seier Statens Vegvesen at denne avgjersla kjem etter ei totalvurdering. Denne totalvurderinga er basert på resultata frå utredning av prissette og ikkje-prissette konsekvensar, samt rapport om andre samfunnsmessige verknader.

Målet for prosjektet er å planleggja firefelts motorveg mellom grensa Lyngdal/Kvinesdal i Vest-Agder og Sandnes i Rogaland. Vegen skal planleggjast for 110 km/t.

Les heile pressemeldinga frå Statens vegvesen her.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere