Forvaltning av hjortevilt, ettersøkshunden, vilt og trafikk, rovdyr i Nordland, reguleringer i laksefisket og revidert hjorteviltforskrift var tema som sto sentralt. Alle foredrag legges ut på Nordland utmarkslag sine sider (se under).

Kort sammendrag:

Revidert forskrift for hjortevilt: Noen endringer er blitt gjort: Du kan lese hele forskriften her: https://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20120210-0134.html

-          Beveren er borte fra forskriften

-          Kommune skal utarbeide målsetning for hjorteviltbestandene.

-          Bestandsplanområde må ha 20 x minsteareal for å bli godkjent.

-          Allerede godkjente bestandsplaner får gå ”sin gang” til de går ut. Godkjente bestandsplaner blir dermed ikke annullert.

-          Tildeling av fridyr blir borte fra forskrift.

-          Tildeling av ungdyr blir borte fra forskrift. Kun kalv, okse og ku tildeles.

-          Hjorteviltregisteret skal brukes.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget et rapporteringssystem for alle som observerer spor av store rovdyr. Link: http://www.artsobservasjoner.no/storerovdyr/

Alle som ser spor av gaupe, jerv, bjørn eller ulv kan rapportere dette på disse sidene. Bilder av spor kan legges ved slik at en vurdering av spor kan tas.

NINA oppfordrer alle til å sende inn sine observasjoner både av familiegrupper, så vel som enkeltdyr.

Årets lisensjakt på jerv i Nordland er nå over, og resultatene fra årets jakt finnes på fylkesmannens sider: link: http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2527&amid=3567249

Her kan du laste ned og lese foredragene som var på seminaret.

Et eksempel på kommunal elgforvaltning

Fylkeskommunens nye rolle innenfor forvaltningen

Kommunal forvaltning av hjortevilt

Moderne hjorteviltforvaltning mot 2015

Rovvilt etter rovdyrforliket

Vilt, rein og trafikk i Nord Trøndelag

Kan vi stole på våre ettersøkshunder

Reguleringer av laksefiske