Formålet med konferansen er kompetanseheving og nettverksbygging for gårdbrukere som er eller vurderer å bli IPT-tilbydere, for kommunene og NAV som kjøpere av tjenestene samt brukere, brukerorganisasjoner og pårørendeorganisasjoner.

Du kan lese om hele konferansen og laste ned programmet ved å klikke på denne linken.