I den forbindelse blir det også endringer i styret til Nordland Bondelag. Jan Gunnar fikk på siste styremøte innvilget permisjon som styremedlem i Nordland Bondelag med virkning fra 14.8.2014.
Og som følge av dette rykker Line Hegstad opp som ordinært styremedlem.
2. vara Ståle Nordmo blir fast møtende medlem i fylkesstyret.
Som ny nestleder ble John-Erik S. Johansen valgt og da også som medlem i AU.
Som ny representant i styret til Nordland Bygdekvinnelag velges Tove Mosti Berg.
Og selvsagt ønskes også de til lykke, sammen med det ”nye” styret lykke til med den videre jobbingen.”

 

Bildet er av de tidligere sittende styre. Fra venstre: Jan Gunnar Eilertsen, John-Erik Johansen, Bernt Skarstad, Rita Guldvik, Lena Mikkelsen, Tove Mosti Berg, Line Hegstad og Org. sjef i Nordland Bondelag Geir Jostein Sandmo