Omtale i NRK Møre og Romsdal 11. april - klikk på bildetBesøket var en gjenvisitt etter at fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag besøkte Troms i april i fjor.

Første stopp var gardsbesøk hos melkeprodusent Øyvind Krakeli på Istad i Molde. Han driver i samdrift i nytt stort kufjøs til 8 mill kr. med melkerobot sammen med sønnen Jon Olav. Nytt fjøs sto ferdig i 2013, og rommer 45 mjølkekyr og 40-50 ungdyr.

Omtale i NRK Møre og Romsdal 11. april - klikk her

Sunndalspotet

Omtale av Sunndalspotet i Driva i august 2015 - klikk på bildetPå Sunndalsøra fikk de to fylkesstyrene orientering og omvisning ved Sunndalspotet av potetgründer Ivar Grødal og daglig leder Ivar Bakken. Spesialiteten er dyrking og pakking av varemerket Sunndalspotet, som er dannet av bønder i kommunen og står for stor del av totalt potetsalg i fylket. Sunndal har 76 prosent av potetarealet i Møre og Romsdal. Selskapet er eid av 12 potetbønder i Sunndal og omliggende kommuner, og kan vise til en solid produksjonsvekst – fra en årsomsetning på 6–7 millioner kroner i 2006 til 35–37 millioner i inneværende år.

Omtale av Sunndalspotet i Driva i august 2015 - klikk her

Omtale fra besøket på Kårvatn i Todalen.no 11. april - klikk herKårvatn

Neste stopp var gardsbesøk på Kårvatn i Todalen. Rundt langbordet i gardstunet orienterte bonde Gudmund Kårvatn om den allsidige drifta på fjellgarden. Han har 25 Angus mordyr, har gode beiteforhold, og satser på kjøttproduksjon med leveranse til Mathallen i Trondheim. I tillegg satses det på turisme med selvbetjeningshytter i samarbeid med turistforeningen, og fra nyoppført låvebygg drives Kårvatn Fjellutstyr med blant annet butikkutsalg på låven.

Omtale fra besøket på Kårvatn i Todalen.no - klikk her

Reportasje i avisa Driva 13. april - klikk på bildetFelles styremøte

På Vårsøg Hotell i Surnadal holdt fylkesstyrene i Troms og Møre og Romsdal felles styremøte. Her ble flere landbrukspolitiske saker og utfordringer tatt opp, bl.a. Bondelagets utkast til nytt næringspolitisk program.

Ammekufjøs

Etter styremøtet tirsdag var det først gardsbesøk hos ammekuprodusent Sivert Mauset i Surnadal. Han har bygd nytt fjøs for kjøttproduksjon. Og nyfjøset er et rent massivtrefjøs uten annen isolasjon enn trevirke i veggene. Det er bygd for å gi god ventilasjon og godt inneklima for dyra, noe som har fungert veldig bra.

Reportasje i avisa Driva 13. april - klikk her

Omtale i Trollheimsporten.no 12. april - klikk på bildetSauebonde

Deretter stopp hos den unge sauebonde Solmund Solstad. Han er 26 år og driver i dag hjemgården som han tok over etter sine foreldre i 2011, etter å ha forpakta en annen gård siden 2008, da han var 18 år gammel. Det meste av jorda han disponerer er leiejord, med kun 90 selveid daa av 490. Driftsgrunnlaget for gården er 300 vinterfora sauer i nybygd fjøs og ca. 40 livkviger i året. Sauen er det Solmund trives best med. Han er også veldig fornøyd med det gode produsentmiljøet som er i Surnadal med mange unge bønder. Solmund var i 2015 en av fem finalister i kåringa av årets unge bonde.

Omtale i Trollheimsporten.no - klikk her

SOmtale i Driva av fjøsåpning 12. mars - klikk på bildettorfjøs i Halsa

Den felles styreturen for Troms Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag ble avsluttet med orientering og omvisning i det nye storfjøset som melkeprodusent Jan Erik Glåmen i Halsa har satt opp i Halsa. Han arrangerte åpen dag og offisiell åpning lørdag 12. mars, og med hele 900 besøkende innom garden i løpet av dagen. Nybygget omtales om gigantfjøs med plass til 120 mjølkekyr og 900 tonn i kvote. Til fjøsåpningen ble også disse fakta nevnt: 1800m2 dyrerom – 2300m2 totalt. Side by side melkegrav 2x10 plasser. Doble liggebåsrekker. 120 liggebåser. Sand i båsene. Store gangarealer. Wire gjødseltrekk. Kudriver i oppsamlingsareal. Hydraulisk bro på fôrbrett. Fôrskyverrobot. Kjørbart fôrbrett. Naturlig ventilasjon. Velferdsavdeling – halm. Omtale i Driva av fjøsåpning 12. mars - klikk her

Her er bildeglimt fra styreturen til Troms Bondelag og Møre og Romsdal Bondelag:

Til venstre: Bøndene Øyvind og Jon Olav Krakeli (Alle fotos: Arild Erlien).

Gunnar Sandvik (t.v.) fra NRK Møre og Romsdal, bonde Øyvind Krakeli, fylkesleder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes og fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Oddvar Mikkelsen.

Til høyre potetgründer Ivar Grødal.

Gudmund Kårvatn (t.h.) orienterte om drifta.

De to fylkesstyrene var også innom kraftverket som fylkesleder Oddvar Mikkelsen er medeier i på Nordvikstranda i Surnadal.

På Vårsøg Hotell i Surnadal ble det holdt felles styremøte.

Nyfjøset til Sivert Mauset

Bonde Sivert Mauset (t.v.), leder ved elementproduksjonen ved Møre-Tre, Nils Ove Bruset  og Elmer Talgø, orienterte om massivtrefjøs.

Både styremedlem i M&R Bondelag, Vegard Smenes (t.v.) og sauebonde Solmund Solstad var kandidater til fjorårets kåring av årets unge bonde. Videre ser vi fylkesleder i Troms, Asgeir Slåtnes og fylkesleder i Møre og Romsdal, Oddvar Mikkelsen.

Sauebonde Solmund Solstad.

Solmund Solstad og Oddvar Mikkelsen.

Nyfjøset til Jan Erik Glåmen i Halsa.

Jan Erik Glåmen til høyre.