Selve utnevninga som æresmedlem foregikk på Møre og Romsdal Bondelags digitale Teams-fylkesårsmøte 5. mars, men den fysiske markeringa måtte vente til ledermøtet nå i høst på grunn av koronarestriksjonene.

Kari Redse Håskjold har lang og tro tjeneste for bøndene og landbruket. Blant annet nevnes i begrunnelsen leder i Volda Bondelag 1985-1987, styret i Møre og Romsdal Bondelag 1995-1999, styret i Norges Bondelag 1998-2005, av dette andre nestleder i fire år og da også medlem i jordbrukets forhandlingsutvalg, og medlem i valgnemnda i Norges Bondelag 2017 – 2019. Hun har åtte år bak seg i styret i Nortura sentralt, av dette fire år som nestleder.

I tillegg var hun styremedlem for Bondelaget i den Internasjonale bondeorganisasjonen IFAP i seks år, og utsending for Norsk Landbrukssamvirke i samme organisasjon i åtte år, som senere har skiftet navn til WFO (World Farmers' Organisation).

Kari Redse Håskjold var som leder i Volda Bondelag en av initiativtakerne da lokallagsstyret dro i gang den første matfestivalen på Sunnmøre, som ble holdt som landbruksdag i Volda i 1986. Senere ble dette en årlig matfestival i Ålesund, og den første matfestivalen i Norge - Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Hun var mangeårig representant fra Norges Bondelag og prosjektleder i styringsgrupper i Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Hun satt også i styret for Godt Norsk, senere Matmerk, og hun har vært medlem i rådet og leder i kontrollkomiteen i Vestlandske Salslag.

Omtale fra utnevninga på fylkesårsmøtet 5. mars - klikk her