Kari Redse Håskjold (t.v.) var konferansier på landbrukskonferansen i Molde i mars 2019, her sammen med Herborg Kråkevik (Arkivbilde Arild Erlien).Under normale omstendigheter – uten korona - ville utnevning av æresmedlemskap foregått på fysisk årsmøtemiddag til Møre og Romsdal Bondelag. Kari Redse Håskjold ble utnevnt på Teams-fylkesårsmøtet, og vil så snart anledningen byr seg bli invitert til en fysisk markering med middag og overrekkelse av diplom som er undertegnet av styreleder og generalsekretær i Norges Bondelag.

Møre og Romsdal Bondelag har fra før fire æresmedlemmer; Guttorm Kjelsvik, Vestnes (utnevnt 2003), Gunnar Waagen, Tingvoll (utnevnt i 2007), Gunnar Wentzel, Molde (utnevnt i 2012) og Jørgen Holte, Volda (utnevnt i 2013).

Æresmedlemmer blir utnevnt av årsmøtet etter forslag fra styret i fylkesbondelaget, og godkjent av styret i Norges Bondelag slik lovene krever.

Tillitsverv i over 35 år

Kari Redse Håskjold har hun lang og tro tjeneste, og framstått som en arbeidsvillig, kunnskapsrik og engasjerende talsperson for bøndene og landbruket i Møre og Romsdal.

Ved utnevninga leste fylkesleder Konrad Kongshaug opp mange av de vervene hun har hatt:

  • Leder i Volda Bondelag: 1985 - 1987
  • Styret i Møre og Romsdal Bondelag i 4 år (1995-1999). Av dette styremedlem 1995 –1998 og nestleder 1998 –1999
  • Styret i Norges Bondelag i 7 år (1998-2005): Av dette styremedlem 1998 –2002 og 2. nestleder 2002 - 2005 og da også medlem i jordbrukets forhandlingsutvalg.
  • Styret i Nortura sentralt i 8 år (2008-2016): Av dette styremedlem 2008 –2012 og nestleder 2012 - 2016.
  • Medlem i valgnemnda i Norges Bondelag 2017 – 2019
  • Styremedlem for Bondelaget i den Internasjonale bondeorganisasjonen IFAP i 2000-2006, og utsending for Norsk Landbrukssamvirke i samme organisasjon i 2008-2016, som nå hadde skiftet namn til WFO (World Farmers' Organisation)
  • Som leder i Volda Bondelag en av initiativtakerne da lokallagsstyret dro i gang den første matfestivalen på Sunnmøre, som ble holdt som landbruksdag i Volda 30. august 1986. Året etter ble det holdt matdag i Brattvåg. Senere ble dette en årlig matfestival i Ålesund, og den første matfestivalen i Norge - DEN NORSKE MATFESTIVALEN I ÅLESUND.
  • Mangeårig representant fra Norges Bondelag og prosjektleder i styringsgruppa for «Bønder og fiskere til torgs» under Den Norske Matfestivalen i Ålesund.
  • Satt to perioder i styret for Godt Norsk, senere Matmerk, for henholdsvis Bondelaget og Nortura.
  • Medlem i rådet og leder i kontrollkomiteen i Vestlandske Salslag 1991-1998.