Skatt og avgift

Erstatning for pelsdyrhold

Stortingsflertallet gikk imot regjeringens forslag om skattlegging av erstatninger som utbetales ved forbud mot pelsdyrhold. Det er nå vedtatt fullt skattefritak for erstatninger som er utbetalt i henhold til lov om forbud mot hold av pelsdyr § 3.

Skattefritaket for salg av alminnelig gårdsbruk gjelder også arveberettiget samboer

Personkretsen for skattefritt salg av alminnelig gårdsbruk etter skatteloven § 9-13, ble fra 1. januar 2021 utvidet til også å gjelde arveberettiget samboer. Personkretsutvidelsen er omtalt i Skatte-ABC 2021/22 som ble publisert kort tid før jul.

Bokføring av gjerdeløs beiteteknologi

Flere erstatter tradisjonelle fysiske gjerder med gjerdefri beiteteknologi. En enklere og mer fleksibel løsning for inndeling av skifter og styring av dyr, men hvordan håndteres investeringen i regnskapet? Det skal vi ta for oss i denne artikkelen.

Våre samarbeidspartnere