Det ser dessverre ut som tørken fortsetter, og fôrsituasjonen for kommende vinter er usikker og utfordrende for mange. Heldigvis har vi et rådgivingsapparat med høy kompetanse, og det er mange som nå er engasjert i hvordan vi skal få mest mulig fôr i den situasjonen vi er i, og hvordan vi skal fôre for å komme gjennom vinteren på en best mulig.

 - Situasjonen er krevende for mange, og den vanskelig situasjonen kan ta på psyken for flere. Ta vare på hverandre; støtt hverandre og hold kontakt med kolleger. Nøl heller ikke med å kontakte HMS-rådgiver eller det offentlige helsevesenet hvis det begynner å bli krevende for deg eller kollegaer, sier Kristina Hegge, leder i Oppland Bondelag.

Noen generelle råd:

  • Alle må oppfordre kornbøndene til å ta vare på all halmen. Ammoniakkbehandlet halm blir en viktig fôrressurs kommende vinter. Felleskjøpet Agri har tatt oppgaven med formidling av halm mellom kjøper og selger
  • Bruk flis til talle og halmen til fôr
  • Det er mye erfaring med fôrregimer med lite grovfôr, og det er mulig å fôre dyra på mindre grovfôr og mer kraftfôr enn vi er vant med. Ta kontakt med rådgivere om dette.
  • Prøv å beholde mest mulig dyr – ta kontakt med rådgiver før evt. slakting av dyr
  • Ikke nøl med å ta kontakt med rådgiverapparatet og yrkesbrødre
  • Selv om FK Agri har rollen med å formidle halm, er det bare positivt at det tas lokale og private initiativ for å skaffe halm.

Nyttige lenker:

Heltreflis til talle

I den kritiske fôrsituasjonen etter den langvarige tørken, er det viktig at all tilgjengelig halm stilles til disposisjon som fôr kommende vinter.

Mjøsen Skog tilbyr heltreflis til talle. Flisa levers for 120 kr/lm3 opplastet på Mjøsen sine terminaler; Rudshøgda, Bruvoll i Øyer og på Kvam.  Mjøsen kan levere med containerbil, ordinært sidetippende vogntog, samt semitrailer med «walking floor».  For de som ordner transport sjøl må det gjøres avtale om lasting på terminalene.  Terminalene er i utgangspunktet ubemannet, men det vil gå ut informasjon om hvem som kontaktes for lasting som svar på henvendelser til Mjøsen.

Bestilling av flis på e-post til pmb@mjosen.no

Heltreflisa:

Fuktinnhold i flis er normalt 30 – 40% fukt i % av totalvekt.

Fraksjonsfordeling: 

Hovedfraksjon,:       8 mm. - 45 mm.        70 – 75% av vekt

Finfraksjon               <3,15 mm.                7 – 15% av vekt

Om grovflis til talle