Ragnhild og Emmeli i Liene barnehage i Sør-Fron synes plantene ser veldig små ut.

– Kanskje denne trenger litt vann? lurer Emmeli når hun kikker nærmere på de 24 plantene som Liene barnehage i Sør-Fron har fått utdelt.
Ungene flokker seg rundt, og ser at det er forskjeller på plantene. – Denne skal bli grønnkål, slår Aadne fast.

15. april gikk startskuddet for et banebrytende prosjekt i regi av Innlandet Bondelag og grøntprodusent Louise Gjør på Fredheim gårdsutsalg, og i samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og Norgro.
I første omgang fikk åtte barnehager i Sør-Fron, Alvdal, Grue, Gjøvik, Østre Toten, Trysil, Øystre Slidre og Stange utdelt sine plantebrett, med dertil hørende info og utstyr.
Etter hvert skal alle de 380 barnehagene i Innlandet få planter, og det skjer i hovedsak fra siste halvdel av mai, når det har blitt varmere i været og bedre forhold i jorda over hele fylket.


Magisk lansering i Utsikten barnehage i Stange: Leder Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag, styrer Merete Nilssen og barna (fra venstre) Astrid, Emil og Kristoffer.

Responsen har vært formidabel, og det kom også tydelig til uttrykk i de åtte barnehagene som fikk tjuvstarte.

- Dette er helt magisk, utbryter Astrid (5) i Utsikten barnehage i Stange etter at den spede kålplanten er satt i jorda, litt hønebæsj er strødd som gjødsel, og hun kikker bort på en svær hodekål, som viser hva som skal vokse fram gjennom sesongen.

Under overleveringen i Stange var grøntprodusent Louise Gjør sjøl til stede, og hun forklarte ungene på levende vis om røtter, spirer, at vann er superviktig, og at hønebæsjen er mat for planten. 


Emil, Astrid, Tobias og Tian i Utsikten barnehage er glade for alt de kan få gjøre sjøl med plantene, her sammen med grøntprodusent Louise Gjør og barnehagestyrer Merete Nilssen.

Leder Elisabeth Gjems var også til stede, og fortalte mediene NRK Innlandet, Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa om bakgrunnen for prosjektet:

- Grønnsakshager er ikke så vanlige lenger, og mange unger i dag er vant til at maten hentes i hyllene på butikken. Hva som skjer i forkant, blir mer og mer fjernt. Derfor er det viktig å gi innblikk i hva som skal til for å produsere maten, sier Gjems, og legger til:

- Tenk hvilken kunnskap vi skal dyrke fram hos barna! Barnehagebarn er nysgjerrige og lærevillige, det vet jeg godt også fordi jeg sjøl driver barnehage hjemme på gården, sier Gjems, som står bak Ottershagen gardsbarnehage i Åmot.

Barnehageprosjektet er nært knyttet til at Norges Bondelag i år fyller 125 år. Her kan du lese mer om prosjektet Vi dyrker landet – grønne barnehager i Innlandet.

De 67 lokallagene til Innlandet Bondelag er helt avgjørende for at prosjektet skal spire og gro utover i det langstrakte fylket vårt. Det er nemlig de som skal sørge for utdelingen av plantene i alle de 380 barnehagene.
Ett er sikkert: De møter helt sikkert en hel rekke entusiastiske bondespirer ute i fylkets barnehager!
Det er bare disse glade bildene fra oppstarten av utdelingen - bla gjennom her! #vidyrkerlandet !