I drivhuset hos grøntprodusent Louise Gjør og dattera Mari Tyriberget Gjør klargjøres nå over 9000 grønnsaksplanter til alle barnehagene i Innlandet.


Blomkål, brokkoli, rødkål og romanesco er noe av det barnehagebarna skal få dyrke, se vokse og smake på gjennom det banebrytende prosjektet.

Opplegget har sin bakgrunn i to gode ideer:
Grøntprodusent Louise Gjør på Fredheim gård i Stange ønsket å øke barns nysgjerrighet og kunnskap om mat og planter gjennom å gi plantebrett til barnehagene.
Samtidig var Innlandet Bondelag på gang med prosjektet Vi dyrker landet, i forbindelse med at Norges Bondelag i år fyller 125 år.
Nå er disse to initiativene forent til noe stort. Statsforvalteren i Innlandet ble med på laget, og har sørget for informasjon til alle barnehagene i Innlandet. Norgro stiller med rimelige frø til dyrkingen.

- Det er helt fantastisk hva vi dyrker fram her – i dobbel forstand, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

- For det første: Her ser en hvordan noe kan vokse når vi drar i lag. Her har gode krefter satt alle kluter til, og skapt et supert prosjekt på kort tid. Og enda viktigere: Tenk hvilken kunnskap vi skal dyrke fram hos barna! Barnehagebarn er nysgjerrige og lærevillige, det vet jeg godt også fordi jeg sjøl driver barnehage hjemme på gården, sier Gjems, som står bak Ottershagen gardsbarnehage i Åmot.

Prosjektet er viktig for å gi barna kunnskap om maten fra jord til bord. 

- Grønnsakshager er ikke så vanlige lenger, og mange unger i dag er vant til at maten hentes i hyllene på butikken. Hva som skjer i forkant, blir mer og mer fjernt. Derfor er det viktig å gi innblikk i hva som skal til for å produsere maten, sier Gjems.

Akkurat det samme er Louise Gjør opptatt av.

- Her skal barna få følge prosessen fra plante til grønnsak. De får vanne, gjødsle, se og smake. De får lære om hva som trengs av vann, hva som skjer når sola skinner, hva røttene er til for. Grønnsaker er sunt og en viktig del av vår matkultur. Jeg gleder meg til å bringe dette ut til alle barnehagene, sier Gjør.

Dyrkingssesongen er nå i gang, og først ut i prosjektet er åtte utvalgte barnehager i åtte regioner i Innlandet, som får levert plantebrett torsdag 15. april.
Deretter følger de øvrige 372 utleveringene i siste halvdel av mai. Statsforvalteren har sørget for at alle barnehagene er informert om hva som skal skje.

- Vi er veldig glade for at vi kan bidra til at barnehagene får dyrke grønnsaker. Det er viktig å fremme matglede og matkultur. Prosjektet passer veldig godt inn i det barnehagenes rammeplan sier om å bli kjent med lokale tradisjoner, utforske ulike landskap, skape tilhørighet og forståelse av samfunnet, sier Turid Windjusveen Olsen, seniorrådgiver i avdeling for jord og mat hos Statsforvalteren i Innlandet.

Innlandet Bondelags 67 lokallag står for utlevering av plantebrettene. Lokallagene tar kontakt med sine respektive barnehager for å avtale tidspunkt. Påmelding er derfor ikke nødvendig.

Plantebrettet inneholder følgende grønnsaker: Hvit og gul blomkål, svartkål, sommerkål, rosenkål, grønnkål, brokkoli, romanesco, hodekål, rødkål, grønn og rød knutekål. Kålplantene vokser som kjent oppå bakken, slik at en kan følge utviklingen fra dag til dag og fra uke til uke. Sammen med plantebrettene får barnehagene utlevert en plante-duk, litt gjødsel og et informasjonsskriv om framgangsmåte. 

- Etter at informasjonen gikk ut, har vi fått en drøss av positive tilbakemeldinger fra barnehager i hele fylket. Det er så moro med god respons! sier rådgiver Anne Rustad i Innlandet Bondelag.

Sammen med bonden sjøl Louise Gjør vil hun være klar til ta imot praktiske spørsmål gjennom prosjektet. Det er bare å ta kontakt!

Kontaktinfo:
Anne Rustad: 99564290, anne.rustad@bondelaget.no  
Louise Gjør vil selv gi tips og råd via Fredheim gårdsutsalgs profiler på facebook og instagram.

Et eget brev om prosjektet Vi dyrker landet - grønne barnehager i Innlandet har gått ut til barnehagene i Innlandet, inkludert en "oppskrift" med råd og vink om hvordan dyrkingen kan gjøres.