Det er de tradisjonelle regionmøtene som denne gangen måtte kjøres digitalt. Over 150 tillitsvalgte fra de 67 lokallagene deltok, og møtelederne fikk med seg gode innspill i møtene.

 

Deler av styret i Veldre Bondelag på regionmøte for region Hedmarken. Foto: Agnethe Gaalaas Baardseth

 

Digitale møter fjerner geografiske avstander

Digitale møter gir også noen nye muligheter da geografisk avstand ikke betyr noe. På årets regionmøter har derfor en representant fra Norges Bondelag vært med på alle møtene og innledet om de forestående jordbruksforhandlingene. Innledere fra Norges Bondelag har vært 1. nestleder Bjørn Gimming og 2. nestleder, Bodhild Fjelltveit fra styret, og Jarle Bergsjø, Sigrun Pettersborg og Inger Johanne Sveen fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag.

 

Jordbruksforhandlinger og klimaarbeid

I tillegg til de kommende jordbruksforhandlingene har temaene på møtene vært klimaarbeidet og andre aktuelle saker, både fra Norges Bondelag og Innlandet Bondelag. Når det gjelder klimaarbeidet til Bondelaget, har vi landbrukets klimaplan med sine åtte satsingsområder for hvordan vi skal kutte utslipp, samt Regjeringens klimamelding som ble lagt fram i januar.

 

Dette var de første regionmøtene for Innlandet Bondelag som samlet fylkeslag. For at lederduoen og representanter fra kontoret skulle bli litt bedre kjent med regionene fra andre sida av de gamle fylkesgrensene, deltok Elisabeth Gjems og Margrete Nøkleby på møtene i tidligere Oppland fylke mens Kristina Hegge og Ola Råbøl har deltatt på møtene i tidligere Hedmark fylke. Møtene har vært ledet av styremedlemmet fra den enkelte region.

 

Møte i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen med kaffekoppen klar. Foto: Ingvild Haugom Amundgård

 

Plansjene fra regionmøtene

Foran jordbruksforhandlingene - fra studieheftet til Norges Bondelag

Veien mot et mer klimavennlig og bærekraftig norsk landbruk

Andre aktuelle saker fra Norges Bondelag

Aktuelle saker fra Innlandet Bondelag