Lunner Bondelag har stor aktivitet på et bredt felt, mener styret i Oppland Bondelag. De kan også vise til en svært hyggelig medlemsutvikling, både gjennom vervemåneden november, men også gjennom hele 2019.

Her er noen stikkord fra deres aktiviteter i 2019:

 • Åpen gård, i samarbeid med andre Hadelandslag
 • Kultursti med informasjonstavler
 • Deltatt i Høy på landet Stor kreativitet i planleggingen
 • Hugs å HØYRE på bonde, Erna – markering på Granavollen sammen med andre Hadelandslag
 • Skitur og middag med ordfører og andre politikere
 • Inviterte sentrale politikere på fjøsbesøk
 • Gardsbesøk for skoler og barnehager
 • Årsmøte med middag, pub og standup show
 • Brannvernsamling og brannvernsamarbeid
 • Innspill i lokale og regionale høringer
 • Særdeles flott årsmelding (over mange år)

Lunner Bondelag er nominert videre til Norges Bondelags hedersbevisning "årets lokallag 2019".

Denne uka skulle Lunner fått overrakt diplom med heder og ære under det avsluttende årsmøtet i Oppland Bondelag. Men årsmøtet er utsatt (se sak lenger ned), og fylkesleder Kristina Hegge sto for den muntlige overrekkelsen under et telefonmøtet hun hadde med fylkesstyret og lokallagsledere i går kveld.

Fylkeslederen ga også honnør for ekstra god verveinnsats til to lokallag. De to ververlagene i Oppland var Lunner Bondelag og Vestre Toten Bondelag.

 

Årets influenser

Styret bruker gjerne årsmøtet til å fordele heder og ære til litt flere. I år har et lag utmerket seg spesielt på mange og gode presseomtaler. Fåvang Bondelag, med lokallagsleder Jostein Tromsnes og resten av styret spissen har vært særdeles aktive med å få fram saker de jobber med i lokalavisa. Hvert år gir de ut et julebrev til sine medlemmer. Det sendte de likegjerne til GD. Prosjekt rundt plastinnsamling og deres faste sosiale arena rundt kafèbordet i Fåvang er også blant sakene som har fått spalteplass. Kristina Hegge valgte tittelen "årets influenser" til Fåvang Bondelag da hun offentliggjorde de ulike hedersbetegnelser i går kveld. Dere har synliggjort tunge og viktige saker for Bondelaget på en god måte, sa hun.

Synlige bevis på utmerkelsene vil bli overrakt ved en senere anledning.

 

Tenk HMS og smitteforebygging

Telefonmøtet i går kveld omhandlet ellers to saker: utsettelsen av årsmøtet og koronaepidmien.

Kristina Hegge orienterte lokallagslederne om styrevedtaket om utsettelse av årsmøtet og dermed også en utsettelse av fusjonen mellom Oppland og Hedmark. Les mer om den her: https://www.bondelaget.no/hedmark/nyheter/utsetter-sammenslaing-og-fokuserer-pa-matberedskapen

Smittesituasjonen gjør at svært mange møter i næringa blir avlyst eller utsatt. Noen blir gjennomført ved hjelp av digitale løsninger. Det er fortsatt usikkert når og hvordan Norges Bondelags representantskapsmøte skal gjennomføres. Dette møtet skulle vært i neste uke, et møte som skal gi styret og forhandlingsutvalget i Norges Bondelag viktige føringer inn mot årets jordbruksforhandlinger.

 

Bondelagets viktigste rolle framover nå er å bidra til at små og store utfordringer for bonden i forbindelse med koronasituasjonen blir løftet opp på bordet og forsøkt løst på best mulig slik at vi sikrer matproduksjon både på kort og lang sikt. Telefonmøtet ble brukt til å få opp ulike problemstillinger fra de ulike deler av næringa i Oppland og for å utveksle tips og erfaringer rundt beredskap, både på den enkelte gard og i bygda.

Her er et knippe av innspill og erfaringsutvekslinger fra møtet:

 • Tenk beredskap på garden og i bygda
 • Det blir topper, både i næringa og i smittesituasjonen - lamming, våronn, usikkert sjukdomsbilde
 • Beredskapsgrupper er satt ned i mange kommuner - ser på beredskap og hvilke ressurser vi rår over
 • Lag en beredskapsplan slik at folk som ikke er kjente på garden kan ta over oppgaver om du blir sjuk
 • Lær opp hverandre
 • Det må legges tilrette slik at veterinær og inseminør kan gjøre jobben sin uten at bonden er tilstede (smittepress)
 • Utenlandsk arbeidskraft blir en stor utfordring i år - vi må se etter alternativer
 • Kraftfôrtilgang og såvaretilgang er bra
 • Tenk HMS - tenk deg om en ekstra gang når de gjør ting som kan være farlige - det siste vi trenger nå er andre skader
 • Dette er ikke tida for å be gardskaren eller naboen på kaffe - men ring dem!
 • Forbrukeren skal være trygg på at vi produseres mat til dem - del gjerne bilder fra fjøs og pakkerier mm.

 

Her er Norges Bondelags side med spørsmål og svar om koronaviruset - oppdateres jevnlig.