Fra høyre: Elisabeth Gjems, Lars Opsal jr, Gunnar Løfsgård, Thor Ludvig Løken, Geir Lohn og Åse Sundvor

Da minister Bollestad gjestet årsmøtet utfordret Elisabeth Gjems henne på følgende måte om de pågående klimaforhandlingene:

- Bonden er syndebukk
- Bonden er offer for flom, tørke og uvær
- Bonden har løsningen!

Vi ønsker å gjøre en innsats for klima, - en innsats som monner. Vi står med beina på jorda, og sørger hver dag for at karbon bindes gjennom fotosyntesen. Vi styrer ikke hva folk putter i munnen eller hva de putter i søppelkassa.

Vi ønsker en klimaavtale basert på fortsatt norsk matproduksjon, og jeg ber statsråden om en bekreftelse på at biologiske prosesser skal legges til grunn for å finne potensialet for å fylle forpliktelsene, sa Gjems.

Statsråden kom med en god avklaring: Landbruks- og matdepartementet kan fotosyntesen, og ministeren bekreftet at biologiske prosesser skal legges til grunn for forhandlingene.

Det er godt nytt, og nå forventer vi at det synes i forhandlingene!

Elisabeth Gjems holdt også et innlegg om bioøkonomi, som du leser i sin helhet her.

Videre holdt nestleder Lars Opsal jr et innlegg om kornproduksjon og kornøkonomi, som du leser her.

Her er Hedmark-delegasjonen samlet.


Fra venstre: Einar Frogner, Thor Ludvig Løken, Lars Opsal jr, Ingvald Landet, Ingvill Sveen, Geir Lohn, Ivar Sund, Åse Sundvor, Gunnar Løfsgård, Erling Aas-Eng, Bernt Snapa, Margrete Nøkleby, Gudmund Tronsmoen og Elisabeth Gjems. Arne Elias Østerås var ikke til stede da bildet ble tatt.