På tørkemøtene vi avholdt i uke 29 kom det fram mye praktisk informasjon om halm og halmbehandling. Her har vi samlet det mest relevante, og legger ved linker til aktuelle nettsteder.

Ved omsetning av halm må det gjøres en direkte avtale mellom selger og kjøper. Norsk Landbruksrådgivning har utarbeidet et avtaleformular som kan benyttes:

https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/kontrakter/

Det er kjøpers ansvar å få halmen presset og transportert. Som selger bør man likevel kunne bistå ved at man kanskje sitter på lokalkunnskap om pressekapasitet i nærområdet, og/eller kjenner til aktuelle transporter som kan samkjøres. Alternativt kan den lokale leder i Bondelaget kontaktes for å få mer informasjon. Men uansett: Her kan vi bare oppfordre til samarbeid og velvilje, mellom yrkesbrødre og -søstre!

Vi minner også om at "halm på rot" er anslått å ha en verdi på 15-20 øre/kg, og håper alle retter seg etter denne prisantydning. 

Halm kan omsettes både behandlet og ubehandlet. Ubehandlet halm må være tildekket under transport, dvs enten pakket eller lagret under presenning.

Aktuelle behandlingsmetoder er ammoniakkbehandling av tørrhalm, ureabehandling samtidig med pressing, eller dyppluting. Alle tre øker halmens fôrverdi i forhold til ubehandlet halm, og med ammoniakkbehandling tar en samtidig livet av frø fra floghavre og hønsehirse.

Er du husdyrprodusent og usikker på hvor mye halm du trenger? Her er et par tommelfingerregler:

  • En rundball grovôr tilsvarer ca 1,5 rundball halm
  • Du kan beregne ca 4 kg ammoniakkbehandlet halm per ungdyr per dag

Les mer om:

Fôrverdi på halm: https://innlandet.nlr.no/fagartikler/forverdi-hal/

Halm til fôr: https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2018/halm-til-for/

Ammoniakkbehandling: www.ammoniakkbehandling.no

"Gammeldags" dyppluting er på vei tilbake, selv om de færreste fortsatt har dypplutingsanlegg på gårdene sine i dag. Her er det bare å ta kreativiteten til hjelp; f eks å støpe en kum av sementringer, bruke gamle containere eller annet. Kunnskapen om dyppluting trenger kanskje også litt oppfriskning, så her kan dere lese mer:

https://grovfornett.nlr.no/media/ring/5172/Gml%20grovfornett/Dyppeluting%20av%20halm.pdf

Urea fås kjøpt som granulat i sekk og må da blandes ut i vann. Eller den kan kjøpes flytende i i IBC container.

Ureabehandling, fremgangsmåte

Flytende urea 

Vi minner om nettsidene for fôrformidling (kontakt mellom kjøpere og selgere av fôr):

https://www.forformidling.no/

Ny og forbedret halmformidlingsside fra Felleskjøpet:

https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling/

Felleskjøpet har nå opprettet en løsning på denne sida med innlogging og unike brukere som sikrer at de som har halm til salgs eller ønskes kjøp kan vedlikeholde sin data selv.
Alle som har ligget inne på halmformidlingssiden fra før har nå blitt flyttet over og fått informasjon om hvordan de går inn på ny løsning. Løsningen ligger i "MinGård" på felleskjopet.no. Både kunder og ikke-kunder kan etablere brukere og få tilgang til siden.
Det er fortsatt slik at det ikke holder å bare legge seg inn på halmformidlingssiden og tro at det «ordner seg». Hver og en må aktivt bruke siden til å finne kjøper/ selger for at dette skal fungere. Grovfôrteamet skal i tillegg fortsatt følge opp de som ligger på siden og gi råd om fôring og bidra til kobling der det er behov.

Videre har Felleskjøpet Agri innført en "halmgaranti", som under gitte betingelser innebærer kostnadsgaranti for kornprodusenter som tar vare på egen norskprodusert halm gjennom pressing og pakking. Les mer om dette her: https://www.felleskjopet.no/presse/nyheter/felleskjopet-agri-innforer-halmgaranti/

I deler av Trøndelag ligger det an til gode kornavlinger, og det er dermed god tilgang på halm. Gras er det også noe tilgang til. Bondelaget i Trøndelag har gjort en god og viktig jobb med å kartlegge hvor det er halm og gras tilgjengelig. Se oversikt over og kontaktinfo til lederne i Bondelagets lokallag de aktuelle stedene her.

Også i deler av Glåmdalen i Hedmark (Sør-Hedmark) kan det være halm tilgjengelig. Kontaktinfo til lokallagsledere her: Lokallagsledere Hedmark.