Kornbøndene har stilt opp på en svært god måte under tørkekrisa ved å ta vare på halm til fôr. Det er nå viktig at de som har avtalt kjøp av halm, skriftlig eller muntlig, står ved inngåtte avtaler, og ikke setter kornprodusentene i en vanskelig situasjon. Dette kan innebære erstatningsansvar ikke bare for kornbondens kostnader, men også for tapt fortjeneste. Det kan derfor bli dyrt for de som går fra en inngått avtale.

Solidariske holdninger mellom bønder med ulike produksjoner preget tørkesommeren, og denne solidariteten må vi beholde.

Norsk Landbruksrådgivning har utarbeidet forslag til avtaleskjema som kan brukes ved kjøp av halm. 
Her er en oversikt over hvem som formidler halm og grovfôr til salgs.