Nyheter

Hedringskveld for hedersfolk fra Hedmark

Hedmark Bondelag satte meget mulig ny pers i hedringstaler under middagen på årsmøtet 2019! Så mye å takke for, og så mange gørflinke folk å takke av!

- Må forklare om fotosyntese og fornybare næringer

- Jordbruk, skogbruk og havbruk er de fornybare næringene vi har. Teknologinæringen, for eksempel, er ikke fornybar. Dette må vi oppklare for folk, sa Ola Hedstein, adm dir i Norsk Landbrukssamvirke på Hedmark Bondelags årsmøte.

Elisabeth Gjems ny leder i Hedmark Bondelag

Elisabeth Gjems (46) fra Haugedalen i Åmot ble i dag valgt som ny leder i Hedmark Bondelag. Valget er historisk, siden Gjems er den første kvinnelige lederen i fylkeslaget.

La vekt på Innlandets store muligheter

Fylkesleder Erling Aas-Eng la vekt på vekstpotensialet i grønn sektor i Innlandet i leders tale på årsmøtet i Hedmark Bondelag: - Potensialet er av Sintef anslått til å være på hele 20 milliarder og 25.000 arbeidsplasser når det grønne skiftet skyter fart. Så her finnes det muligheter om vi vil - sammen, sa Aas-Eng.

Investerings- og bedriftutviklingsmidler i landbruket 2019

Oppland er tildelt 48,1 mill kroner i investerings- og bedriftsutviklingsmidler for 2019, og her er en oversikt over prioriteringene som skal gjøres ved tildeling av midler.

Topp-politikere debatterer grønn vekst på årsmøtet

Stortingsrepresentanter og fylkestopper fra Hedmarkspolitikken tar for seg landbruk og grønn utvikling i Innlandet i paneldebatt på Hedmark Bondelags årsmøte på Hamar 20.-21. mars. Denne delen av årsmøtet er åpen for alle interesserte.

Kristina Hegge gjenvalgt som leder i Oppland Bondelag

Valgkomiteen fikk full støtte for sin innstilling. Kristina Hegge fortsetter som leder og nye fjes inn i styret er Ole Kristian Oldre og Anders Formo.

Dyrevelferd og klimautfordringer hovedsaker i årsmøtetalen

Kutt i norsk landbruksproduksjon gir ikke kutt i klimautslipp. Det vil flytte klimautslippet, poengterte Kristina Hegge i sin første årsmøtetale. Nå er årsmøtet i Oppland Bondelag i gang på Skeikampen.

Oppfordring til landbrukselever: - Søk på vår innovasjonspris!

Hedmark Bondelag og SpareBank 1 Østlandet har opprettet en innovasjonspris rettet mot landbrukselever/-studenter. De som har et godt prosjekt for utvikling av landbruket innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi eller landbruksteknikk må kjenne sin besøkelsestid: Søknadsfristen er 1. mai.

Krevede situasjon for gjenvinning av landbruksplast

Grønt Punkt Norge som driver returordningen har varslet at de må øke vederlaget for landbruksplast fra 1. april for å hindre at ordningen kollapser. Årsaken er i stor grad at avfallsbransjen sliter med å få avsetning på returplast.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere