Her var det virkelig mange hedersfolk som skulle takkes av eller som skulle motta velfortjent ros for særegent god innsats gjennom året som har gått.

Her kommer de som perler på ei snor, dels i rekkefølge etter ansiennitet:


Einar Frogner ble hedret for sin mangeårige innsats som leder i Hedmark Bondelag og deretter styremedlem i Norges Bondelag. I tillegg til usedvanlig lang fartstid, har han gjort en utrettelig innsats som rovviltansvarlig i Norges Bondelags styre. Naturlig gave: Skinn fra sau som har berget seg unna rovdyr. Det er sjeldent å se at Frogner blir satt ut, men det ble han sannelig da Erling Aas-Eng overrakte skinnet med påskriften Hedmarksbonden takker deg.


Erling Aas-Eng ble takket av etter fire år som fylkesleder - med tilsvarende skinn som Einar Frogner, med påskriften Hedmarksbonden takker deg. Aas-Eng fikk virkelig høre hvilken markant fylkesleder han har vært, i en innholdsrik og humoristisk takketale fra nestleder Lars Opsal jr.


Gry Hjermstad Eggen, Harald Håkenrud og Berit Grindflek ble takket av for svært solid innsats som styremedlemmer i Hedmark Bondelag. Votter og sitteunderlag i saueskinn var gavene her - i tråd med gjennomgangstonen.


Tynset Bondelag mottok prisen som Årets lokallag, blant annet takket være stor innsats med Landbrukets Dag, medlemsverving og jevnt godt aktivitetsnivå. Lokallagsleder Leif Sverre Løkken fikk bordflagg med inngravering av Erling Aas-Eng.


Erik Aaen ble hedret for enorm innsats med halmformidling og -frakt under tørkesommeren 2018. Bonden og transportfirmainnehaveren har sørget for transport av 18.000 halmballer fra Trøndelag til Nord-Østerdal gjennom månedene som har gått etter tørken.