Fra venstre: Erling Aas-Eng, Hedmark Bondelag, Stian Sandli og Ann Brudevoll, begge fra SpareBank 1 Østlandet, og Geir Lohn fra Alvdal Bondelag. Foto: Tonje Hovensjø Løkken, Arbeidets Rett

SpareBank 1 Østlandet og Hedmark Bondelag står sammen bak innovasjonsfondet, som midlene til prisen kommer fra. Midlene er rettet mot elever og studenter innen landbruk på naturbruksskoler, fagskoler og på høgskolenivå (Høgskolen i Innlandet) i Hedmark.

Følgende skoler har fått henvendelse om innovasjonsfondet:
Jønsberg videregående skole i Stange, Solør videregående skole avd Sønsterud i Åsnes, Storsteigen videregående skole i Alvdal, Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører i Ringsaker og Høgskolen i Innlandet, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (Blæstad Hamar/Evenstad Stor-Elvdal).
 
Prisen deles ut årlig til kandidater som har gode prosjekter som innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk. Hensikten er å bidra til å utvikle ideer innen disse feltene, samt bidra til å fremme og utvikle landbruket i området i en positiv retning.

20.000 kroner er satt av til en pris som tildeles elev/elevgruppe/student ved naturbruksskole eller fagskole i Hedmark. Det er åpent for at skolen kan beslutte at prisen benyttes samlet for hele klassen til vinnerelev/vinnergruppe (f eks fagtur e l)
 
10.000 kroner er satt av til pris til student på høgskolenivå.

- Vi håper på mange søknader fra våre dyktige ungdommer rundt om i fylket, sier Ann Brudevoll, banksjef og landbruksansvarlig i Sparebank 1 Østlandet.

 I år er søknadsfristen satt til 1. mai. Prisene deles ut på Blæstaddagen i Vang i Hamar 6. juni 2019.
 
- Ungdommene er ofte flinke til å tenke nytt. Det er viktig å få innovative tanker fram i lyset, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

En jury med representanter fra Sparebank 1 Østlandet og Hedmark Bondelag vurderer søknadene.

Søknader sendes til:
hedmark@bondelaget.no innen 1. mai.

I fjor gikk prisene til:
• Agronomklassa 3LGA ved Jønsberg videregående skole for ideen om en seksjonsinndelt krokløftcontainer for søppelsortering.
• Blæstad-student Nikolai Ødegaard for hans forretningsplan for firmaet Dataharvest AS, som kan bruke droner og dataløsninger for å kartlegge dyrkingsarealer og gi råd om de beste agronomiske tiltakene.


Fra venstre: Stian Sandli og Ann Brudevoll, begge fra SpareBank 1 Østlandet, Geir Lohn og Erling Aas-Eng, hhv Alvdal Bondelag og Hedmark Bondelag. Foto: Tonje Hovensjø Løkken, Arbeidets Rett