Gjems overtar for Erling Aas-Eng, som har vært leder i fire år og i tillegg nestleder ett år.

Gjems uttalte blant annet følgende etter valget:
- Vi bønder utfører et oppdrag på vegne av samfunnet om å produsere mat. Betydningen av dette er det ikke gitt at alle forstår. Vi må være flinke til å forklare hva vi driver med. Vi driver ei bærekraftig næring basert på fotosyntesen, og vi er en del av løsningen på klimaspørsmålet.

Gjems har erfaring fra en rekke verv i landbruket: Hun har siden 2016 vært styremedlem i Geno SA, og styremedlem i Landkreditt SA siden 2013. I Landkreditt har hun vært nestleder i styret fra 2016 og fram til 2019. Hun har også hatt flere verv i Glommen Skog.
Hun driver gården Ottershagen i Haugedalen i Åmot med mjølkeproduksjon og skog sammen med sin mann. Samtidig med at de tok over gården i 2004, startet de Ottershagen gardsbarnehage, der Gjems er daglig leder.
Hun er utdannet cand. agric. fra naturforvaltningsstudiet ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU), og har arbeidet hos Fylkesmannen i Hedmark i til sammen åtte år.

Lars Opsal jr fra Veldre i Ringsaker ble gjenvalgt som nestleder i styret.

Videre ble følgende valgt inn i det nye styret:
Ingvald Landet (39) fra Stor-Elvdal og Geir Lohn (50) fra Alvdal.
Ingvald Landet driver med saueproduksjon og skog i Stor-Elvdal, og har den siste perioden vært leder i Hedmark Bondelags rovdyrutvalg.
Geir Lohn driver mjølkeproduksjon i Alvdal.

Ivar Sund fra Grue var ikke på valg som styremedlem.

Som nytt fast møtende første vararepresentant i styret ble Åse Sundvor (41) fra Romedal i Stange valgt. Sundvor driver kylling- og kornproduksjon.

Årsmøtet gjorde også enstemmig intensjonsvedtak om sammenslåing med Oppland Bondelag. En forutsetning for dette er at Norges Bondelag vedtar at fylkeslag skal følge ny nasjonal fylkesinndeling på årsmøtet i juni 2019. Sammenslåingen vil i så fall skje på konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag i mars 2020.


Elisabeth Gjems overtok klubba ved avslutningen av møtet, og takket for tilliten ved valget.