Erik Krogrud fra Nes er 27 år og har vært aktiv i bygdeungdomslaget gjennom mange år gjennom sitt lokallag og Hedmark Bygdeungdomslag. Han har nå vært leder i HBU i 1 1/2 år og samtidig representert bygdeungdomslaget i Hedmark Bondelags styre. Han er til daglig leder av et firma innen elektro- og automasjon - et firma som han startet i 2008.

Gunn Jorunn Sørum fra Brumund i Veldre har også vært aktiv i bygdeungdomslaget gjennom flere år og har i de siste år vært 1. vararepresentant til sentralstyret. Tidligere har hun vært spesielt aktiv - både som tillitsvalgt og ansatt i 4H. Hun er nå student ved NTNU og arbeider med sin mastergrad. Hun har gjennomført bachlorstudier innen statsvitenskap og sosiologi.