Statens tilbud: ikke nok for økt selvforsyning

Staten la i dag frem sitt tilbud som svar på jordbrukets krav fra Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Kravet om tetting av inntektsgapet fra jordbruket på 75 900 kr. per årsverk møtes med et tilbud fra staten på 45.000 kr.

- Regjeringen har skapt forventninger om et godt jordbruksoppgjør, men statens ambisjon for tetting av inntektsgapet er for lavt med dette tilbudet, mener Gjems.

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret gir et betydelig lavere inntektsnivå enn jordbrukets krav legger opp til.

- Vi bønder vil bidra til å øke selvforsyninga. Norsk matproduksjon er en viktig del av landets totalforsvar, og det forplikter alle parter. Skal vi nå målene om økt selvforsyning må bondens inntekt opp, sier Gjems.

Bondens sikkerhetsnett for svakt

Dette er det første jordbruksoppgjøret på over 30 år hvor det skal forhandles om inntektsnivået til bonden. Gjems understreker at mange bønder står i en krevende økonomisk situasjon og at det derfor er det nødvendig at inntektsgapet tettes raskere enn det regjeringa legger opp til i tilbudet.

Staten forutsetter en lavere kostnadsvekst enn jordbruket har beregnet i sitt krav. Derfor mener hun at statens tilbud fremstår bedre enn det Bondelaget mener det er grunnlag for.

- Bøndenes usikkerhet må erstattes av forutsigbarhet og framtidstro. Bondens inntekt må dekke utgifter til drift og investeringer, samtidig som inntekten må gi rom for et normalt familieliv og fritid som for andre, sier bondelagslederen.

Ved sjukdom og svangerskap samordnes og kuttes ytelsene fra NAV opp mot avløsertilskuddet.

- Denne samordninga har vi krevd å få fjerna, og det er veldig skuffende at staten ikke følger opp. Dette ekskluderer en stor gruppe matprodusenter fra landbrukets velferdsordninger.  Sikkerhetsnettet rundt bonden i en sårbar situasjon er for svakt, sier Gjems.

Klare krav fra et samla jordbruk

Begge faglaga står samla om årets krav i jordbruksoppgjøret.

- Dette er en klar beskjed om at det i år må til et skikkelig løft i inntektsnivået sammenliknet med andre grupper, sier Gjems.

Kravet legger opp til en betydelig tetting av inntektsgapet i årets oppgjør, økt selvforsyning og en reduksjon av den enkelte bonde sin risiko blant annet gjennom bedre velferdsordninger.

Hun understreker at økt selvforsyning forutsetter betydelige inntekstløft for melk, korn, storfe og sau, samt produksjon av potet, frukt og grønt.

- Norske bønder vil og kan produsere mat i hele landet, og det må til et kraftigere inntekstløft enn det regjeringa legger opp til. Vi har store ambisjoner på bondens vegne, avslutter Gjems. 

Jordbrukets organisasjoner vil nå gå igjennom tilbudet, og deretter melde tilbake til statens forhandlingsleder.