Bøndene gjør seg klare til aksjoner. Olav Frang og Arne Såstad lager bannere til aksjon.
 
Det blir opptog for å markere ønsket om økt norsk matproduksjon og misnøye med Regjeringens tilbud i jordbruksforhandlingene.

Det er ventet flere tusen mennesker og et ukjent antall traktorer denne dagen som vil sette sitt preg på bybildet i Oslo!

Det blir tog i gatene og politisk markeringer med appeller og underholdning.

Oppmøte ved Landbrukets hus, Schweigaardsgate 34c, Oslo, fra klokka 10.00.


Program:

Kl. 10.00 – 12.00:        Oppmøte ved Landbrukets hus, Schweigaardsgt 34c, Oslo

                            Servering av lunsj, kaffe og juice

                            Snekring av plakater

Kl. 12.00             Appeller

                            v/Berit Hundåla, 1. nestleder i Norges Bondelag

                            v/Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag

                            v/Jon Ivar Tofte, kanskje kommende bonde

Kl. 12.45             Toget har avmarsj

Kl. 13.30             Stortinget – toget glir forbi mens Nils Bjørke hilser på leder i næringskomiteen, Terje Lien Aasland (AP)

Kl. 14.30             Program ved Statsministerens kontor

                            Øystein Ovrum Rudi leder programmet

                            Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag  

                            Vibeke Stjern, ordfører, Åfjord

                             Musikalsk innslag v Stian Carstensen, musiker

                            Lars Iver Wiig, konserntillitsvalgt i Tine-gruppa

                            Sveinung Svebestad, leder, Norsk Landbrukssamvirke

                            Merete Furuberg, leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag

                            Espen Siljuåsen, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag,

                            Musikalsk innslag v/Petter Simonsen, Operabonde

Kl. 15.30             Avslutning