Nyheter

Må legges til rette for matproduksjon i Finnmark

På dagens representantskapsmøte fortalte Lise Skreddernes, leder Finnmark Bondelag, hvorfor man i Finnmark omtaler melkebrukene som våre hjørnesteinsbedrifter. Og viktigheten med å satse på landbruket i Finnmark.

Finnmark Bondelag avholdte årsmøte i Pasvik

For første gang avholdte Finnmark Bondelag årsmøte i Pasvik, nærmere bestemt på NIBIO Svanhovd konferanse senter. Deltakere fra samtlige lokallag deltok, sammen med leder andre inviterte.

Våre samarbeidspartnere